Corporate finance


Een goede financieringsoplossing is bepalend voor het voortbestaan van jouw onderneming. Banken scherpen hun kredietbeleid steeds verder aan, maar tegelijkertijd dienen zich nieuwe financieringsinitiatieven aan. Door deze slim te combineren, wordt die grote aankoop ineens toch mogelijk. We geven bovendien advies over hoe je de bedrijfsvoering zodanig kunt inrichten dat de financierbaarheid toeneemt.

Adviesgesprek aanvragen   

Deskundig en gekwalificeerd

Hendriksen Corporate Finance is aangesloten bij de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BOBB). Deze bewaakt markttransparantie en kwaliteit van gecertificeerde bemiddelaars. Wij zijn tevens aangesloten bij het Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB).

Cor Jan Verkerk is het hoofd van de afdeling Corporate Finance. Met zijn specialistische kennis weet hij alle ondernemers te voorzien van gedegen advies en professionele hulp in het gehele proces rondom corporate finance. Cor Jan is daarnaast een gecertificeerd BOBB lid, wat inhoud dat hij voldoet aan de eisen van de Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht, Branche organisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars.

Wil jij zelf eenvoudig online een financieringsaanvraag doen en zien hoeveel financiers matchen met jouw financieringsaanvraag?

Financieringsaanvraag doen

De juiste connecties

Hendriksen heeft goede ingangen bij banken, investeringsmaatschappijen, lease- en factorbedrijven. Wij zijn ook aangesloten bij het grootste crowdfundingplatform van de Eurozone: Geldvoorelkaar.nl. Hendriksen is daarnaast partner van NEOS Business Finance en heeft daardoor toegang tot het MKB Impulsfonds.

De specialisaties van Hendriksen Corporate Finance zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

Financieringsoplossing

Het financieringslandschap is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd. In het verleden werden financieringen meestal via de huisbank verstrekt. Momenteel is dat niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog, vaak is het zinvol verder te kijken dan de bancaire financiering. Het aantal kredietverstrekkers is groot. Dit maakt het voor ondernemers lastig de juiste financier en financiering te vinden

Begeleiding van bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is een complex traject. Niet alleen vanwege het financiële aspect. Ook emoties, eventuele familiebanden, personeel en de privésituatie maken een overname ingrijpend. Een soepele overname vergt daarom een nauwgezet samenspel van disciplines. Hendriksen heeft ze allemaal in huis. Van gecertificeerde overnamespecialisten voor het MKB tot juristen en van fiscalisten tot personeelsadviseurs. Samen werken we toe naar maximaal rendement en een hoge slagingskans.

Begeleiden van herstructurering

Ondernemers hebben vroeg of laat te maken met strategische vraagstukken. Bij een herstructurering staat altijd de reden van de herstructurering voorop. Bij een herstructurering van een
onderneming wordt de inrichting of organisatie (de structuur) van de onderneming gewijzigd. Er kunnen veel redenen
zijn waarom een herstructurering gewenst is, zoals beperking aansprakelijkheid, fiscale aspecten, toekomstverwachtingen of de groei van de onderneming. We stellen samen met jou een actieplan op waarbij we kijken naar hoe we de efficiency en effectiviteit kunnen verbeteren, de faalkosten kunnen reduceren en of het nodig is om bijvoorbeeld verliesgevende producten of diensten af te stoten.

De mate van succes van een herstructurering wordt in hoge mate bepaald door de implementatie. Ons corporate finance team is gespecialiseerd in het begeleiden en implementeren van een herstructurering. Hierdoor zorgen ze voor maximaal rendement uit jouw onderneming.

Bieden van management ondersteuning

Staan resultaten onder druk als gevolg van veranderende markten? Heeft u als ondernemer het gevoel dat niet het
optimale uit de onderneming wordt gehaald? Hendriksen Corporate Finance ondersteunt en adviseert ondernemers bij
de verbetering van de bedrijfsvoering. Als de ondernemer zelf moeite heeft uitvoering te geven aan de bepaalde
strategie dan adviseert Hendriksen Corporate Finance hierbij. De adviezen die Hendriksen Corporate Finance verstrekt
zijn uiteenlopend, maar kunnen betrekking hebben op de volgende terreinen:

 • Hoe kan het rendement verhoogd worden?
 • Welke brancheontwikkelingen zijn er en welke gevolgen hebben deze voor de bedrijfsvoering?
 • Worden automatiseringsmogelijkheden optimaal benut?
 • Is de organisatie- en financieringsstructuur optimaal?
 • Investeringsbeslissingen.

Bedrijfswaardering

Waardering of valuation is onderdeel van de dienstverlening van Hendriksen Corporate Finance. Er zijn veel situaties
waarin een waarderingsrapport een toegevoegde waarde heeft. In de volgende situaties kan een waardering zinvol zijn:

 • koop of verkoop van een onderneming;
 • een fusie of een splitsing;
 • overdracht van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap (of andersom);
 • geschillen of een scheiding;
 • overlijden;
 • toetreding van aandeelhouders in een BV of de toetreding van een vennoot in de VOF/CV;
 • herstructurering;
 • de ondernemer wil inzicht in de waarde van zijn onderneming.

 

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Adviseur Corporate Finance