Het laatste nieuws


Blijf op de hoogte over ontwikkelingen op financieel en fiscaal vlak: bekijk hier onze wekelijkse nieuws-updates. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je actie ondernemen na het lezen van een bericht? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hendriksen nieuws

Voorlopige tarieven GLB 2023

7 december 2023 | Agro

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende

Lees meer

Eenmalige regeling willekeurige afschrijving

7 december 2023 | Agro

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze

Lees meer

Standaardpremie zorgtoeslag 2024

7 december 2023 | Lonen

De minister van VWS heeft de standaardpremie voor de berekening van de zorgtoeslag voor 2024 vastgesteld. De standaardpremie bedraagt in 2024 € 1.987. De hoogte van de standaardpremie is gelijk aan de geraamde gemiddelde nominale premie, die de

Lees meer

Kwalificatie waarneemovereenkomst huisarts

7 december 2023 | Arbeidsrecht

De Rechtbank Midden Nederland is van oordeel dat een waarneemovereenkomst tussen een huisarts en een huisartsenpost niet kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.

Het Burgerlijk Wetboek omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst

Lees meer

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950

7 december 2023 | MKB

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit gewijzigd. Het betreft de Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2023-2030, de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA)

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

7 december 2023 | Arbeidsrecht

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.