Het laatste nieuws


Blijf op de hoogte over ontwikkelingen op financieel en fiscaal vlak: bekijk hier onze wekelijkse nieuws-updates. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je actie ondernemen na het lezen van een bericht? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hendriksen nieuws

Herstel arbeidsovereenkomst

25 mei 2023 | Arbeidsrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een beschikking van de kantonrechter, waarbij een arbeidsovereenkomst is ontbonden, vernietigd en de arbeidsovereenkomst hersteld. Volgens het hof ontbreekt een voldragen grond voor ontbinding. De kantonrechter heeft de

Lees meer

Onderzaai vanggewas bij maïs

25 mei 2023 | Agro

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid. Daardoor is de kans groot dat het gewas op een later moment kan worden geoogst. Dit terwijl op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas

Lees meer

Beloning meewerkende kinderen

25 mei 2023 | Agro

Voor kinderen, die meewerken in de onderneming van hun ouders, bestaat een vereenvoudigde regeling om hen hiervoor te belonen. Dat is de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Het loon is aftrekbaar van de belastbare winst en leidt binnen bepaalde

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

25 mei 2023 | MKB

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006. De BTW-tarievenrichtlijn verplicht de lidstaten om twee onderdelen in de nationale wet in te voeren. Het

Lees meer

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

25 mei 2023 | MKB

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een niet-belastingplichtige voor de omzetbelasting of onder toepassing van de margeregeling door de

Lees meer

Gelijke kansen bij werving en selectie

17 mei 2023 | Arbeidsrecht

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat moet zorgen voor gelijke kansen bij werving en selectie. Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Arbeidsomstandighedenwet en in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Lees meer

Uniform wettelijk minimumuurloon

17 mei 2023 | Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2023 het initiatiefwetsvoorstel ter invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon aanvaard. De ministerraad is op 26 april 2023 akkoord gegaan met het voordragen van het wetsvoorstel voor bekrachtiging door de

Lees meer

Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

17 mei 2023 | Agro

De pilot mineralenconcentraat wordt met twee jaar verlengd tot eind 2024. Deze pilot heeft als doel om te laten zien dat het mogelijk is om hoogwaardige verwerkingsproducten uit dierlijke mest te produceren en te gebruiken als kunstmestvervanger. Door via

Lees meer

Tijdstip waardering nalatenschap

17 mei 2023 | MKB

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de vaststelling van de waarde van de erfrechtelijke verkrijging. Omstandigheden, die zich voordoen na het moment van overlijden, zoals waardemutaties,

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.