Agro advies


Als familiebedrijf, met onze wortels stevig verankerd in Twente, kennen wij de agrarische wereld als onze broekzak. Daarom hebben wij een aparte afdeling Agro Advies. Onze accountants en adviseurs voorzien je niet alleen van heldere cijfers. Zij weten het ook in de juiste context te plaatsen. Samen met jou kijken zij regelmatig vooruit en bespreken jouw kansen en mogelijkheden. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. En kun je met een gerust hart goed en snel schakelen als de situatie daarom vraagt.

Adviesgesprek aanvragen

Gerichte financiële analyse

Om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, heb je actuele cijfers nodig. Met onze gespecificeerde financiële analyse zit je altijd goed:

  • Op elk moment inzicht in de actuele cijfers (per maand, kwartaal of jaar).
  • Snel beschikken over managementinformatie waarmee je je onderneming kunt bijsturen.
  • Anoniem gegevens vergelijken met collega-agrariërs.

Deze Financiële analyse is geschikt voor de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij.

Liquiditeitsbewaking

Door periodiek je behaalde en te verwachten resultaten in kaart te brengen scheppen we duidelijkheid. Je krijgt inzicht en controle over je liquiditeitsstroom. Hierdoor kun je op de juiste momenten maatregelen nemen.  Samen kijken we vooruit en zorgen we dat je klaar bent voor de toekomst.

Juridisch advies voor agrariërs

Onze adviseurs kunnen je ook op juridisch gebied bijstaan. Als agrariër heb je te maken met verschillende wet- en regelgevingen. Denk hierbij aan pachtcontracten, productierechten (fosfaatrechten) en vergunningen. Wij kunnen je snel en efficient de mogelijkheden in kaart brengen. Hendriksen beschikt over veel specialisten in verschillende vakgebieden, dit zorgt voor korte lijnen en de mogelijkheid om snel te schakelen.

Bemestingsplannen opstellen

Het zal jou als agrariër niet zijn ontgaan dat de kosten voor de mestafzet toenemen. Wij geven je meer inzicht in de mineralenstroom middels het opstellen van een bemestingsplan cq. bedrijfsspecifieke excretie. Buiten het feit dit wettelijk verplicht is als je meedoet aan derogatie, geeft het je ook de mogelijkheid om doeltreffende maatregelen te nemen. Daarnaast beschikken we over de kennis om de kringloopwijzer in te vullen, hiermee krijg je meer inzicht in de mineralenstroom van jouw bedrijf.

Gecombineerde opgave

Voor veel van onze agrarische klanten vullen we de gecombineerde opgave in. Een secuur werk, want de grondoppervlakte moet hier worden ingevuld en dus erg belangrijk voor de bedrijfstoeslagen die hieraan gekoppeld zijn. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht betalingsrechten en controleren we de uitbetaling op actuele vergroeningsregels.

Subsidies

Hendriksen begeleidt subsidie aanvragen en vraagt subsidies aan. Zo hebben we afgelopen jaar ruim € 140.000 aan subsidies weten binnen te halen voor diverse klanten. Voorbeelden van deze subsidies zijn MIA, VAMIL, SDE en Jonge landbouwers.

Inspireren en kennis delen

Wij geloven dat kennis delen een positieve invloed heeft op het rendement van alle betrokkenen. Daarom organiseren wij jaarlijks meerdere inspiratiebijeenkomsten met groepen van 7-8 agrariërs.

Tijdens deze bijeenkomsten komen de laatste ontwikkelingen op agrarisch gebied aan de orde. En af en toe nodigen we een spreker uit om een bepaald thema verder uit te diepen. Ook bespreken we onderling hoe we dingen aanpakken. Samen leren we. Met elkaar en van elkaar.

Heb jij ook behoefte aan inspiratie? Een denktank van gelijkgestemden? Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheid om in te stromen of een nieuwe groep te starten.

Adviesgesprek aanvragen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het agrarische nieuws! Inschrijven

ing. H.T. (Huub) Frons

Agrarisch adviseur

M.J.A. (Martijn) ten Dam

Agrarisch adviseur

L.J.G. (Laurens) Groeneveld

Agrarisch adviseur

Het laatste agro nieuws

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

16 januari 2020 | Agro

Bij controles of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv. gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht.of fosfaatrechten), werd bij melkkoeien tot op heden meestal uitgegaan van de afgeleverde hoeveelheid melk. Sinds kort vermeldt RVO.nl echter bij de

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020 | Agro

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze

Lees meer

Boete voor foutieve VKI-melding

16 januari 2020 | Agro

Bij de afvoer van een dier voor de slacht moet het formulier VoedselKetenInformatie (VKI) worden ingevuld. Dit formulier is bedoeld om de voedselveiligheid van het te slachten dier te garanderen. Op dit formulier moet alle medicatie worden ingevuld die in

Lees meer

Aanpassing brede weersverzekering

9 januari 2020 | Agro

Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers met open teelten zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (hagel, regenval, vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag). Tot de open

Lees meer