Agro advies


Als familiebedrijf, met onze wortels stevig verankerd in Twente, kennen wij de agrarische wereld als onze broekzak. Daarom hebben wij een aparte afdeling Agro Advies. Onze accountants en adviseurs voorzien je niet alleen van heldere cijfers. Zij weten het ook in de juiste context te plaatsen. Samen met jou kijken zij regelmatig vooruit en bespreken jouw kansen en mogelijkheden. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. En kun je met een gerust hart goed en snel schakelen als de situatie daarom vraagt.

Adviesgesprek aanvragen

Gerichte financiële analyse

Om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, heb je actuele cijfers nodig. Met onze gespecificeerde financiële analyse zit je altijd goed:

  • Op elk moment inzicht in de actuele cijfers (per maand, kwartaal of jaar).
  • Snel beschikken over managementinformatie waarmee je je onderneming kunt bijsturen.
  • Anoniem gegevens vergelijken met collega-agrariërs.

Deze Financiële analyse is geschikt voor de melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij.

Liquiditeitsbewaking

Door periodiek je behaalde en te verwachten resultaten in kaart te brengen scheppen we duidelijkheid. Je krijgt inzicht en controle over je liquiditeitsstroom. Hierdoor kun je op de juiste momenten maatregelen nemen.  Samen kijken we vooruit en zorgen we dat je klaar bent voor de toekomst.

Juridisch advies voor agrariërs

Onze adviseurs kunnen je ook op juridisch gebied bijstaan. Als agrariër heb je te maken met verschillende wet- en regelgevingen. Denk hierbij aan pachtcontracten, productierechten (fosfaatrechten) en vergunningen. Wij kunnen je snel en efficient de mogelijkheden in kaart brengen. Hendriksen beschikt over veel specialisten in verschillende vakgebieden, dit zorgt voor korte lijnen en de mogelijkheid om snel te schakelen.

Bemestingsplannen opstellen

Het zal jou als agrariër niet zijn ontgaan dat de kosten voor de mestafzet toenemen. Wij geven je meer inzicht in de mineralenstroom middels het opstellen van een bemestingsplan cq. bedrijfsspecifieke excretie. Buiten het feit dit wettelijk verplicht is als je meedoet aan derogatie, geeft het je ook de mogelijkheid om doeltreffende maatregelen te nemen. Daarnaast beschikken we over de kennis om de kringloopwijzer in te vullen, hiermee krijg je meer inzicht in de mineralenstroom van jouw bedrijf.

Gecombineerde opgave

Voor veel van onze agrarische klanten vullen we de gecombineerde opgave in. Een secuur werk, want de grondoppervlakte moet hier worden ingevuld en dus erg belangrijk voor de bedrijfstoeslagen die hieraan gekoppeld zijn. Daarnaast ondersteunen we bij de overdracht betalingsrechten en controleren we de uitbetaling op actuele vergroeningsregels.

Subsidies

Hendriksen begeleidt subsidie aanvragen en vraagt subsidies aan. Zo hebben we afgelopen jaar ruim € 140.000 aan subsidies weten binnen te halen voor diverse klanten. Voorbeelden van deze subsidies zijn MIA, VAMIL, SDE en Jonge landbouwers.

Inspireren en kennis delen

Wij geloven dat kennis delen een positieve invloed heeft op het rendement van alle betrokkenen. Daarom organiseren wij jaarlijks meerdere inspiratiebijeenkomsten met groepen van 7-8 agrariërs.

Tijdens deze bijeenkomsten komen de laatste ontwikkelingen op agrarisch gebied aan de orde. En af en toe nodigen we een spreker uit om een bepaald thema verder uit te diepen. Ook bespreken we onderling hoe we dingen aanpakken. Samen leren we. Met elkaar en van elkaar.

Heb jij ook behoefte aan inspiratie? Een denktank van gelijkgestemden? Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheid om in te stromen of een nieuwe groep te starten.

Adviesgesprek aanvragen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het agrarische nieuws! Inschrijven

ing. H.T. (Huub) Frons

Agrarisch adviseur

M.J.A. (Martijn) ten Dam

Agrarisch adviseur

L.J.G. (Laurens) Groeneveld

Agrarisch adviseur

Het laatste agro nieuws

Inspectie SZW zet in op RI&E-controles

2 april 2020 | Agro

De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zet dit jaar in op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Een middel

Lees meer

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

2 april 2020 | Agro

Bedrijven met werknemers die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar

Lees meer

Geef fosfaattoestand percelen tijdig op

2 april 2020 | Agro

In de Gecombineerde opgave kan aangegeven worden dat men gebruik wil maken van fosfaatreparatie (fosfaatarme- en fixerende gronden) en/of fosfaatdifferentiatie. Bij de percelen moet vervolgens de fosfaattoestand (P-AL of Pw-waarde) vermeld worden. De

Lees meer

Banken geven uitstel van aflossingen

26 maart 2020 | Agro

ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank hebben besloten dat kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen in verband met de coronacrisis. De banken kunnen dit doen omdat

Lees meer

Aanmelden percelen voor tegemoetkoming ganzenschade

26 maart 2020 | Agro

Grondgebruikers in rust- of foerageergebieden van ganzen, die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade door ganzen, dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken (https://mijnfaunazakenbij12.nl). Nog niet alle grondgebruikers

Lees meer