Belastingmaatregelen Corona


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober 2020. De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden.

Ondernemers: bijzonder uitstel van belasting

Kan ik nog uitstel van belastingbetaling aanvragen?

Je kunt tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt zowel voor de eerste keer als je bijzonder uitstel aanvraagt maar ook voor de verlenging van uw huidige uitstel.

Heb je nog niet eerder uitstel van betaling aangevraagd? Sinds 12 maart 2020 hoef je nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Nadat uw verzoek is ontvangen krijg je direct uitstel van betaling voor 3 maanden. Hieronder vallen alle betalingen die je nog hebt openstaan op het moment dat je het uitstelverzoek indient. Met het bijzonder uitstel krijg jede ruime betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 oktober 2021 en soepelere voorwaarden.

Zijn 3 maanden uitstel voor jou niet voldoende, dan kun je tot en met 30 juni 2021 verlenging van het uitstel aanvragen. Je krijgt dan onder bepaalde voorwaarden uitstel tot en met 30 juni 2021.

Welke soepelere voorwaarden gelden bij bijzonder uitstel?

  • De Belastingdienst rekent tijdens uitstel van betaling geen boete voor het niet (op tijd) betalen van uw aangiftebelasting, dit heet de betaalverzuimboete. Dit vervalt zodra uw uitstel van betaling afloopt, uiterlijk per juli april 2021.
  • Om ervoor te zorgen dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling kunnen aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2022. Dit zorgt ervoor dat ondernemers de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. Het normale rentetarief voor de invorderingsrente is 4%.
  • Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%, omdat de belastingrente een prikkel geeft om op tijd en juist aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2022 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. Hierdoor worden ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Hoe vraag ik (verlenging van) bijzonder uitstel van belasting aan?

Je kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kun je gebruikmaken van een online formulier.

Gelden er extra voorwaarden voor het krijgen van verlenging van belastinguitstel?

Ja. De soepelere voorwaarden gelden ook voor langer uitstel, maar er gelden extra voorwaarden. Hoe je verlenging van uitstel aanvraagt, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld:

  • Heb je een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoef je alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
  • Heb je een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. Je kunt in het online formulier van de Belastingdienst de gevraagde informatie meesturen.

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen, moeten ook hun kaspositie kunnen verbeteren. Daar wil het kabinet voor zorgen. Daarom zijn er nog 2 extra voorwaarden gesteld:

  • er mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd;
  • er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Ondernemers: betalingsregeling na uitstel

Wanneer moet ik weer belasting betalen?

Per 1 juli 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 juli 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. Let op: het kan zijn dat jouw uitstel van betaling eerder afloopt als je deze niet verlengt. Dan begint jouw betalingsverplichting eerder dan 1 juli 2021. De opgebouwde coronaschuld hoef je pas vanaf 1 oktober 2021 terug te betalen.

Hoe ziet de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruit?

Als je uitstel heeft gekregen van betaling van belasting, dan biedt de Belastingdienst je een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 oktober 2021. Je kunt vervolgens in maximaal 36 maandelijkse termijnen jouw belastingschuld aflossen. Zo heb je tot uiterlijk 1 oktober 2024 de tijd.

Kan ik ook sneller aflossen dan in 36 maanden?

Ja, als je versneld wilt aflossen, kun je ook extra betalingen doen.

Heeft mijn corona-gerelateerde belastingschuld invloed op de verstrekking van een schone verklaring omtrent betalingsgedrag aan payroll-bedrijven en uitzend- of detacheringsbureaus?

Zolang jij je vanaf 1 juli 2021 aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken.

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

Bron: Rijksoverheid

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief