Belastingmaatregelen Corona


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Ondernemers: bijzonder uitstel van belasting

Je kunt nog tot en met 31 maart 2021 bijzonder uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt zowel voor de eerste keer als je bijzonder uitstel aanvraagt maar ook voor de verlenging van uw huidige uitstel.

Heb je nog niet eerder uitstel van betaling aangevraagd? Sinds 12 maart 2020 hoeft je nog maar 1 uitstelverzoek te sturen. Nadat jouw verzoek is ontvangen krijg je direct uitstel van betaling tot 1 april 2021. Hieronder vallen alle betalingen die nog openstaan op het moment dat je het uitstelverzoek indient. Met het bijzonder uitstel krijg je de ruime betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 en soepelere voorwaarden.

Welke soepelere voorwaarden gelden bij bijzonder uitstel?

De Belastingdienst rekent tijdens uitstel van betaling geen boete voor het niet (op tijd) betalen, dit heet verzuimboete. Dit vervalt zodra de uitstel van betaling afloopt, uiterlijk per 1 april 2021. Doe je na 1 april 2021 niet op tijd aangifte van het afdragen van loonbelasting of BTW? Dan krijgt u wel de normale verzuimboete.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling kunnen aanvragen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2022. Dit zorgt ervoor dat ondernemers de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden. Het normale rentetarief voor de invorderingsrente is 4%.

Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%, omdat de belastingrente een prikkel geeft om op tijd en juist aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2022 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. Hierdoor worden ondernemers die te maken krijgen met belastingrente niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Gelden er extra voorwaarden voor het krijgen van verlenging van belastinguitstel?

Ja. De soepelere voorwaarden gelden ook voor langer uitstel, maar er gelden extra voorwaarden. Hoe u verlenging van uitstel aanvraagt, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld:

  • Bij een belastingschuld lager dan € 20.000 hoef je alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
  • Bij een belastingschuld hoger dan € 20.000 heb je een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. Je kunt in het online formulier van de Belastingdienst de gevraagde informatie meesturen.

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen, moeten ook hun kaspositie kunnen verbeteren. Daar wil het kabinet voor zorgen. Daarom zijn er nog 2 extra voorwaarden gesteld:

  1. er mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd;
  2. er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Ondernemers: betalingsregeling na uitstel

Wanneer moet ik weer belasting betalen?
Per 1 april 2021 eindigt bijzonder uitstel van betaling. Alle ondernemers betalen dus vanaf 1 april 2021 weer belasting zoals voor de coronamaatregelen. Let op: het kan zijn dat jouw uitstel van betaling eerder afloopt als je deze niet verlengt. Dan begint jouw betalingsverplichting eerder dan 1 april 2021. De opgebouwde coronaschuld hoef je pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen.

Hoe ziet de terugbetalingsregeling van de belastingschuld eruit?
Bij uitstel van betaling van belasting, dan biedt de Belastingdienst een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start vanaf 1 juli 2021. Je kunt vervolgens in maximaal 36 maandelijkse termijnen jouw belastingschuld aflossen. Zo heb je tot uiterlijk 1 juli 2024 de tijd.

Heeft mijn corona-gerelateerde belastingschuld invloed op de verstrekking van een schone verklaring omtrent betalingsgedrag aan payroll-bedrijven en uitzend- of detacheringsbureaus?
Zolang u zich vanaf 1 april 2021 aan de lopende betalingsverplichtingen en aflossingsverplichtingen houdt, zal de Belastingdienst op verzoek een schone verklaring omtrent betalingsgedrag blijven afgeven gedurende de looptijd van de betalingsregeling.

Bron: Rijksoverheid

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief