Belastingmaatregelen Corona


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Update 1 december 2021

Langer uitstel van betaling

Het lopende bijzonder uitstel van betaling wordt automatisch verlengd tot 31 december 2021 (dit was 1 oktober 2021). Ondernemers die nog geen uitstel hebben aangevraagd of die alle schulden al hebben afgelost, kunnen opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingen over het vierde kwartaal van 2021.
Het verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingschulden die op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de laatste kwartaalaangiften 2021.

Betalingsregeling

De belastingschuld die nog ontstaat tot 1 februari 2022 wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Uitstel verhoging invorderingsrente

De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Deze verhoging is een half jaar uitgesteld; tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1% tot en met 1 januari 2024. Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%.

Grenswerkers

De afspraken met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen onder de belastingverdragen lopen nog tot en met 31 december 2021. Het kabinet gaat met België en Duitsland overleggen om de afspraken verder de verlengen.

  1. gemeld dat hij/zij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de uitbraak van het coronavirus;
  2. de belastingplichtige en de geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
  3. de looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Nadere verlengde coronamaatregelen

Enkele andere verlengde coronamaatregelen zijn:

  • de verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling in 2021 tot 3% over een fiscale loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere, totdat dit in formele wetgeving is omgezet;
  • de goedkeuring van de verlaging van het gebruikelijk loon op grond van een vergelijking van de omzet 2021 in verhouding tot de omzet over 2019;
  • de vrijstelling voor de TOGS en TVL. Dit wordt nog geformaliseerd in wetgeving;
  • de goedkeuring vrijstelling voor Duitse netto-uitkeringen die door inwoners van Nederland worden ontvangen in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

 


Eerdere updates

Tot 1 juli 2021 kunt u nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen*). Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021. De opgebouwde belastingschuld hoeft u dan niet meteen af te lossen. U moet hier uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. Ook mag u er langer over doen. De aflossingstermijn is namelijk verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Als voorwaarde voor deze regeling geldt wel dat u met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet!

Tip: Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 juli 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Let op: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het uitstel van betaling toch wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Daarvoor is op 9 juni 2021 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht dit mogelijk te maken. De regering hoeft hier niet aan tegemoet te komen, maar bij een meerderheid in de Tweede Kamer is de kans daarop wel groter. Op het moment van schrijven van dit bericht had de regering nog geen beslissing genomen. Zodra hierover meer bekend is, laten we het u weten.

Vanaf 1 juli weer uren bijhouden

U komt in aanmerking voor allerlei ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, als u voldoet aan het zogenaamde ‘urencriterium’. Dit criterium wil zeggen dat u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 uren per jaar (24 uur per week) aan werkzaamheden voor uw onderneming hebt besteed. In het eerste halfjaar van 2021 geldt een versoepeling van dit criterium in verband met de coronapandemie; u wordt geacht ten minste 24 uren per week aan uw onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Deze versoepeling wordt na 30 juni 2021 niet verder verlengd. Het kabinet vindt een verlenging niet nodig in het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Vanaf 1 juli a.s. tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium.

Seizoensgebonden ondernemers

Hebt u een seizoensgebonden bedrijf? In dat geval is de versoepeling niet effectief als de piek van uw werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Voor u is er – net als in 2020 – een aanvullende regeling getroffen. U wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 evenveel uren aan de onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019. U kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren u in het eerste halfjaar van dat jaar aan de onderneming hebt besteed en zo ook beoordelen of u in 2021 aan dit urencriterium voldoet.

Tip: Uren die u besteedt aan de kernactiviteiten van uw onderneming tellen natuurlijk mee voor het urencriterium. Maar denk daarnaast ook aan reistijd en tijd besteed aan acquisitie en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten en andere werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten. Het is verstandig om de uren regelmatig (dagelijks/wekelijks) te noteren. Het achteraf opstellen wordt vaak niet geaccepteerd, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is en de uren daardoor niet controleerbaar zijn.

Invorderings- en belastingrente

De tijdelijk naar 0,01% verlaagde invorderingsrente geldt tot en met 31 december 2021. Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van

1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Dan wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het percentage met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.

Belastingrente

De belastingrente is al eerder verhoogd. Sinds 1 oktober 2020 bedraagt deze rente weer 4%. Dit percentage geldt tot het einde van het jaar ook voor de vennootschapsbelasting. Daarna wordt de belastingrente voor deze belasting verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat het van groot belang is dat u de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tijdig indient.

Bron: Rijksoverheid

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.