11,7 miljard als gift naar Oekraïne?

5 mei 2022 | Blog


Ja, óók ik heb bezwaarschriften geschreven namens cliënten tegen de box 3 heffing, in de volksmond nog steeds “vermogensbelasting” genoemd (het is inkomstenbelasting). Het voelt niet rechtvaardig om belasting te betalen over rendement dat je niet daadwerkelijk hebt genoten. Toch hadden de meeste belastingadviseurs er weinig vertrouwen in dat de met zorg door hen in elkaar gezette bezwaarschriften daadwerkelijk enig effect zouden sorteren. De uitspraak van de Hoge Raad van 24 december vorig jaar kwam voor mij in ieder geval als een verrassing.

In hoeverre moet de box 3 belastingbetaler worden gecompenseerd?

Onze wetgever worstelt nu met deze materie. In hoeverre moet de box-3-belastingbetaler worden gecompenseerd? En welke vorm van compensatie gaat het worden? De dure variant, de duurdere variant of de meest dure variant? Die laatste zou de schatkist (lees: alle belastingbetalers samen) ongeveer 11,7 miljard euro gaan kosten. De wetgever doet nu wat de Hoge Raad haar opdraagt. Maar ook bij het vinden van een oplossing zou de wetgever naar de Hoge Raad kunnen luisteren en daarmee de schade enigszins beperken. Het is namelijk vaste rechtspraak dat arresten van de Hoge Raad geen terugwerkende kracht hebben. Aanslagen die op het moment van de uitspraak reeds definitief vast staan, behoeven niet (ambtshalve) te worden herzien. Als de wetgever ook hierin de Hoge Raad zou volgen, volstaat de minst dure oplossing en hoeft er “slechts” 2,4 miljard aan de box 3 belastingbetaler te worden terugbetaald. Dit betreft een ‘beperkte’ groep van circa 60.000 belastingbetalers.

Opmerkelijk tempo

Waar ik me over verbaas is het tempo waarin onze wetgever dit nu denkt te gaan oplossen. Mensen die door de toeslagenaffaire werden gedupeerd moesten er volgens Mark Rutte rekening mee houden dat het nog jaren kan duren voor ze volledig schadeloos zijn gesteld. De box-3-gedupeerden zouden daarentegen op relatief korte termijn al gecompenseerd kunnen worden, terwijl dit een veel grotere groep is. Dat terwijl de belastingbetaler met box-3-vermogen nu niet direct de groep belastingplichtigen is waarmee we het meeste te doen moeten hebben. Met alle respect voor mijn clientèle; de meeste mensen met box-3-vermogen boven de vrijstelling zullen ook zonder tegemoetkoming niet direct honger lijden.

Dat brengt mij op het volgende idee

Wat nu als iedereen die een compensatie ontvangt voor teveel betaalde box-3-belasting het bedrag van deze compensatie als gift overmaakt? Persoonlijk zou ik het dan overmaken Giro555 voor de ondersteuning van de bevolking van Oekraïne. Omdat Giro555 een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is, is de gift aftrekbaar en levert het de gulle gever een belastingvoordeel op. Houd wel de drempel en het maximum in de gaten, van respectievelijk 1% en 10% van uw drempelinkomen. Ook moet de gift via de bank worden overgemaakt, contante giften zijn met ingang van 2021 niet langer aftrekbaar. Maar dat lijkt me geen probleem. Met de belastingteruggaaf die ontstaat door de gift kunt u dan iets leuks gaan doen. Bijvoorbeeld de plaatselijke horeca overvloedig ondersteunen.

Overigens krijgt u bij de giftenaftrek wel te maken met het volgende: in 2022 is een groot aantal aftrekposten niet langer aftrekbaar tegen het tarief dat u over de hoogste belastingschijf betaalt (49,5%), doch tegen maximaal 40%. Deze beperking geldt niet alleen voor de giftenaftrek, maar bijvoorbeeld ook voor de hypotheekrenteaftrek, aftrek van zorgkosten en de aftrek van de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Omdat ook het bedrag van de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd, neemt op deze manier het belastingvoordeel voor ondernemers extra hard af! Een hele stiekeme vorm van belastingverhoging, net als de afbouw van de heffingskortingen.

 

Tom Wolt
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.