Kabinet beëdigd: welke fiscale veranderingen kunnen we verwachten?

14 januari 2022 | Blog


Deze week werd kabinet-Rutte IV – na 299 dagen formeren – beëdigd. Eerder publiceerden de coalitiepartijen in het regeerakkoord hun plannen voor de komende vier jaar. Hierin werden ook fiscale plannen aangekondigd, waaronder:

 • de ambitie om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen;
 • de ambitie om de toeslagen af te schaffen;
 • verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers;
 • een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding;
 • afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor nieuwe situaties;
 • afschaffing van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting;
 • afschaffing van de ‘jubelton’;
 • een evaluatie en mogelijke aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling;
 • ophoging van de grens in het wetsvoorstel excessief lenen naar € 700.000;
 • per 2025 een nieuw box 3 stelsel op basis van reëel rendement;
 • afschaffing van de verhuurderheffing;
 • verhoging van de overdrachtsbelasting.

Hieronder zet ik de meest opvallende fiscale punten uit het regeerakkoord op een rij:

1.

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 teruggebracht tot € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.

2.

Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt de coalitie met ingang van 1 januari 2024 de onbelaste reiskostenvergoeding.

3.

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning (‘jubelton’) wordt geschrapt per 1 januari 2024.

4.

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

5.

In het coalitieakkoord wordt niets opgemerkt over de hypotheekrenteaftrek.

6.

In het wetsvoorstel excessief lenen wordt het bovenmatige deel van een lening die DGA heeft van zijn BV als fictief regulier voordeel belast in box 2 van de inkomstenbelasting. De coalitie is voornemens de grens te verhogen van € 500.000 naar € 700.000. De wet zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2023 waarbij het eerste toetsmoment op 31 december 2023 komt te liggen.

7.

Vermogen wordt belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Per 2025 wordt een nieuw box 3 stelsel op basis van reëel rendement ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. Vooruitlopend daarop wordt per 2023 de leegwaarderatio afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal aansluiten bij de praktijk.

8.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt voor nieuwe situaties afgeschaft na 2024.

9.

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.

10.

In deze kabinetsperiode wordt in samenhang met de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling die in 2022 wordt afgerond, onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

 

Dick de Ruiter
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.