Geld lenen kost geld…

26 oktober 2021 | Blog


…En dat geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder.

Sander van Beek schreef er in maart dit jaar in zijn blog al over: de directeur-grootaandeelhouder die geld leent van zijn eigen BV. In het kader van efficiency (dat is een ander woord voor luiheid) zal ik het hierna hebben over de ‘dga’. Volgens het kabinet hebben alle dga’s samen (stand eind 2018) 61 miljard euro van hun eigen BV’s geleend, voor uiteenlopende doeleinden. Zo werd er geld geleend voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, voor de aankoop van overig onroerend goed of voor beleggingsportefeuilles. Fiscaal is dit aantrekkelijk; rente, betaald op een lening voor de eigen woning, is ook aftrekbaar als deze aan de eigen BV verschuldigd is. En het financieren van box 3 bezittingen bij de eigen BV is fiscaal eveneens interessant: je betaalt een bescheiden rente aan de BV en ontvangt de opbrengsten en waardestijgingen onbelast in privé. In box 3 valt de waarde van de beleggingen immers weg tegen de schuld die daar tegenover staat. Als het aan de wetgever ligt, zijn dergelijke constructies binnenkort echter niet meer mogelijk.

Nieuw wetsvoorstel

Dit ongebreidelde geld lenen van de eigen BV was de wetgever namelijk een doorn in het oog. De dga beschikt immers over gelden van de vennootschap, zonder dat de daarop rustende belastingclaim is afgerekend. Met de invoering van de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wil de wetgever dit aanpakken. Heeft een dga meer dan een half miljoen euro aan leningen van zijn BV uitstaan, dan krijgt hij eind 2023 te maken met de gevolgen van dit wetsvoorstel. Leningen voor de eigen woning zijn hiervan uitgezonderd. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel is overigens uitgesteld, maar ik verwacht niet dat er in dit geval van uitstel afstel zal komen.

Dga’s lossen massaal af met dividend

De aankondiging van dit wetsvoorstel alleen al heeft geleid tot extra belastingopbrengsten: veel dga’s hebben in 2019 dividend uitgekeerd om hun schulden aan de BV af te lossen of in ieder geval te verlagen: er is maar liefst 13,6 miljard euro méér aan dividend uitgekeerd dan in de jaren daarvoor! Al zal dit ook ingegeven zijn door de in 2020 doorgevoerde tariefsverhoging in box 2.

Maar er zijn ook andere manieren om schulden af te lossen

Er zijn andere oplossingen denkbaar om de schulden af te lossen dan het uitkeren van (belast) dividend. Misschien kan er (onbelast) aandelenkapitaal of agio aan de dga worden terugbetaald. We hebben immers sinds een aantal jaren geen verplicht minimumkapitaal meer. Alles boven één eurocent mag uit de BV worden gehaald. Een bezoek aan de notaris is daarvoor noodzakelijk.

Een alternatief kan ook zijn het verkopen van privé vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille, aan de BV. Herfinanciering van de schulden aan de BV bij een reguliere bank zou ook een prima oplossing kunnen zijn, met name als er onroerend goed mee is gefinancierd. Bijkomend voordeel is dat u kunt profiteren van de lage rentestand.

Besteed aandacht aan uw schulden, ook bij kleinere leningen

Denkt u nu niet dat u altijd goed zit als de schuld aan uw BV lager is dan een half miljoen euro. U dient altijd zakelijk te handelen met uw eigen BV, ook als uw schuldenpositie lager is. Het is in ieder geval belangrijk om tijdig, ruim voor eind 2023, aandacht te besteden aan deze schulden. Neem contact op met uw belastingadviseur voor een oplossing op maat.

 

Tom Wolt
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.