Heb jij ook veel vragen op het gebied van personeelszaken? Hendriksen geeft HR-Advies!

9 september 2019 | Blog


Als sinds jaar én dag voert Hendriksen salarisverwerkingen uit voor haar klanten. Wij bieden optimale ondersteuning op het gebied van salarisverwerking, zodat jij als ‘goed werkgever’ zorg kunt dragen voor een correcte- en tijdige salarisbetaling.

Vanaf 2017 maken wij gebruik van het salarissysteem Nmbrs voor de uitvoering van de maandelijkse salarisverwerkingen. Dit salarissysteem biedt de klant eveneens mogelijkheid om steeds meer zaken in eigen beheer uit te voeren, daar waar wij als salarisverwerker uiteraard nog wel eindverantwoordelijk zijn. Nmbrs biedt naast het hebben van een efficiënte salarisadministratie, gericht op actuele wet- en regelgeving, de mogelijkheid om personeelsdossiers digitaal te archiveren en de mogelijkheid om gebruik te maken van digitale tools (denk aan; het bijhouden van een correcte verlof- en verzuimadministratie).

Door de digitalisering van salaris- en personeelsadministratie, maar ook de turbulente tijden waarin we ons, anno 2019, begeven zien we dat er steeds meer vraag ontstaat naar specifieke HR-adviezen. Denk aan vragen als; ‘Hoe kom je als organisatie aan de juiste medewerkers? Hoe zorg ik dat medewerkers graag voor mijn organisatie blijven werken (binden en boeien)? Het werven en behouden van (jonge) medewerkers is én blijft een lastige klus! Daarnaast nemen verzuimvraagstukken ook steeds meer toe. Hoe krijg ik mijn verzuimpercentage naar beneden ? Hoe stel ik een volledig verzuimprotocol op ? Wanneer moet ik gebruik maken van het 2e spoor, etc.

Heb je als ondernemer te maken met uiteenlopende HR-vraagstukken? Wij denken graag met je mee! Hieronder een aantal deelgebieden waarin wij ondersteuning kunnen bieden:

  • Werving en Selectie
  • Contracten en Reglementen
  • Functioneren en Beoordelen
  • Ziekte, Verzuim en Re-integratie
  • Ontslag en uitdiensttreding.

Daarnaast zullen wij ons focussen op het onder de aandacht brengen van veranderende wet- en regelgeving op het gebied van HR, want ook in 2020 zal er weer het nodige. veranderen.

Mede in het kader van de WAB hebben wij de klant gevraagd om ontbrekende documentatie m.b.t. de medewerker, per e-mail, aan te leveren. De voorbereidingen zijn al in volle gang! We voorzien je dan ook graag van informatie omtrent de veranderende wet- en regelgeving. Hiervoor organiseren wij 24 september a.s. een kennis- en inspiratiesessie om de actualiteiten, o.a. de Wet WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) en wijzigingen m.b.t. premiedifferentiatie in contracten voor bepaalde- en onbepaalde tijd, bij onze klanten onder de aandacht te brengen.

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van HR- advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Frank Brummelhuis : F.brummelhuis@hendriksen.nl

Of bel naar 0546 – 535000

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.