Heeft u een rekening-courantschuld aan uw eigen B.V.? Trap niet in de valkuilen!

31 maart 2021 | Blog


Al jaren heb ik in mijn werk als belastingadviseur tijdens besprekingen met klanten verhitte discussies omtrent de rekening-courantpositie met de eigen B.V.. Wat mij opvalt is dat regelmatig de grens tussen B.V. en privé verdwenen is en hierdoor is een schuld aan de B.V. ontstaan. Ik bedoel hiermee te zeggen dat diverse privékosten door de B.V. betaald worden en op deze manier een schuld aan de B.V. ontstaat. Op zich is dit niet erg, maar de aandeelhouder moet zich er wel van bewust zijn en beseffen dat deze schuld daadwerkelijk terugbetaald moet worden. In de praktijk krijg ik nog vaak te horen dat de aandeelhouder zich niet realiseert dat deze schuld er is.

Dit kan tot ongewenste situaties leiden

Bij een 100% belang in een B.V. is het overigens wettelijk geregeld dat rechtshandeling met deze B.V. vastgelegd moeten worden. Wanneer er geen sprake is van een 100% belang geldt deze verplichting niet. Logischerwijs verbetert wel de bewijspositie wanneer de overeengekomen afspraken schriftelijk vastgelegd zijn.

Tot zover nog geen echte problemen, maar ook de belastingdienst houdt deze schuldposities nauwlettend in de gaten. Bij jaarlijks structureel oplopende schuldposities kan er geconcludeerd worden dat het salaris van de directeur grootaandeelhouder (dga) te laag vastgesteld is of dat er sprake is van een dividenduitkering. Ook in het kader van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen B.V. tellen ook de relatief kleine rekening-courantschulden mee.

Ook wanneer door het gebrek aan vermogensbestanddelen de B.V. opgeheven moet worden en/of het pensioen opgebouwd in eigen beheer in moet gaan kan de schuld aan de B.V. een lelijk struikelblok vormen en tot ongewenste situaties leiden.

Een praktijkvoorbeeld

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de dga zijn er in de B.V. geen liquide middelen en inkomsten aanwezig om het pensioen in eigen beheer uit te kunnen keren. Het verzoek om de B.V. te kunnen opheffen werd helaas niet gehonoreerd door de belastingdienst. De reden om het verzoek niet te accepteren was het feit dat de B.V. nog een vordering op de dga had.

Om problemen te voorkomen zijn er diverse oplossingen welke ik graag met u persoonlijk bespreek. Vanzelfsprekend kan ik de hierbij behorende overeenkomsten voor u opstellen.

Conclusie

Wees u bewust van de schuldpositie aan uw eigen B.V. en onderneem tijdig actie. Onder genot van een kop koffie beoordeel ik graag vrijblijvend met u of er acties genomen moeten worden. Bel of mail mij gerust. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 0546 – 62 99 00 en per mail: s.vanbeek@hendriksen.nl

 

Sander van Beek
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.