Het huidige belastingstelsel heeft zijn langste tijd gehad, maar hoe nu verder?

27 januari 2021 | Blog


De invoering van de Wet Inkomstenbelasting in 2001 lijkt voor mij nog zo kortgeleden. Echter zijn we inmiddels 20 jaar verder en heeft de staatssecretaris in mei 2020 het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden aan de kamer. Ik geef in dit artikel graag mijn mening over Box 3 en de bedrijfsopvolgingsregeling. Belangrijk om in mijn verhaal mee te nemen is dat de aanstaande verkiezingen wellicht een ander politiek klimaat teweegbrengen. Hoewel het pakket wordt uitgelegd als een ‘ambtelijk traject zonder politieke sturing’ is de politieke kleur van het kabinet van invloed op de plannen die worden gemaakt.

Belasting Box 3, toe aan een rechtvaardiger stelsel

Box 3 houdt de gemoederen al jaren bezig en wordt door menigeen als zeer onrechtvaardig ervaren. Bij de invoering was iedereen euforisch. Een rendement van 4% was, volgens minister Zalm, voor iedereen haalbaar. Helaas is gebleken dat het nu, 20 jaar later, heel anders uitpakt. Eenvoud stond voorop bij deze heffing. Maar eenvoud betekent ook een zekere grofheid. Waarmee, naar mijn mening, de voorzichtige, defensieve spaarder hard wordt getroffen. Hierover is tot aan het Europese Hof van Justitie over geprocedeerd, maar telkens tevergeefs. Dit roept om een rechtvaardiger stelsel waar weer de werkelijke rendementen worden belast. Wordt Box 3 daarmee ingewikkelder? Ja, maar dat mag geen argument meer zijn in de huidige hoog geautomatiseerde financiële wereld.

Bedrijfsopvolgingsregeling, wacht niet tot volgend jaar met een bedrijfsoverdracht!

De tweede faciliteit of heffing die ik uitlicht is de huidige bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om bedrijfsvermogen fiscaal zacht over te dragen naar de volgende generatie. Dit wil zeggen dat de opvolger niet wordt opgezadeld met een hoge belastingclaim en dat maakt het voortzetten van de onderneming een stuk gemakkelijker. Niet alleen in het mkb, maar ook in de agrarische wereld, is dit een zeer belangrijke faciliteit voor een waarborging van de continuïteit. Over deze regeling is veel geprocedeerd door belastingplichtigen die niet konden meedelen in zoveel fiscaal geluk, omdat het bij hen simpelweg niet ging om een onderneming. Tot dusver hebben de rechters zich altijd in het voordeel van de ondernemer uitgesproken en in het nadeel van de niet-ondernemer. De afgelopen jaren hebben wij tal van zaken voor ondernemers behandeld en gezorgd dat zij toch profiteerden van de vrijstelling bij een bedrijfsoverdracht. Echter is deze regeling door de jaren heen vaak kritisch bekeken door de politiek en het is aannemelijk dat in de jaren na 2021 de, huidige riante, vrijstelling voorbij is. Dus overweegt u om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Dan wil ik u adviseren om niet tot volgend jaar te wachten en nu het nog kan te profiteren van de huidige vrijstelling.

Door: mr. Dick de Ruiter RB

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.