Jouw bedrijf verkopen: zo bereid je je voor

4 mei 2023 | Blog


Hendriksen Corporate Finance en First Line Juristen begeleiden gezamenlijk klanten tijdens overnametrajecten. Verdeeld over 3 blogs, nemen wij je de komende tijd mee in de wereld van de bedrijfsovernames. Zo heb jij als ondernemer een beeld bij de te nemen stappen als je jouw bedrijf gaat verkopen.

  • Blog 1 – De voorbereiding op het verkopen van jouw bedrijf
  • Blog 2 – Van contact leggen met kopers tot het boekenonderzoek
  • Blog 3 – Van koopovereenkomst tot aftersales

 

De voorbereiding

Het verkopen van jouw levenswerk is geen gemakkelijke keuze. Wij maken in de praktijk vaak mee dat ondernemers decennialang hard aan hun onderneming hebben gewerkt en het rustiger aan willen doen. Maar het kan ook zijn dat je juist een nieuwe uitdaging zoekt als ondernemer. Leeftijd, ambitie, strategie, gebrek aan opvolging: het kunnen allemaal redenen zijn om je bedrijf te verkopen. Heb je de knoop doorgehakt en wil je overgaan tot verkoop? Dan is een goede voorbereiding een voorwaarde voor een succesvol verkooptraject. Bij deze voorbereiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 

De juridische structuur onder de loep nemen

Belangrijk is om na te gaan welke onderdelen van jouw bedrijf jij wilt verkopen. De reden om hier al vroegtijdig over na te denken is dat de juridische structuur van jouw onderneming hierop kan worden ingericht, wat bij de uiteindelijke verkoop onnodige belastingdruk kan voorkomen. Daarnaast loont het om de activalijst op te schonen alvorens je jouw bedrijf in de verkoop zet.

 

Een kopersprofiel opstellen

We bepalen samen met jou welk soort kopers mogelijk interessant zijn als overnamekandidaat. Dit kan een private equity-partij zijn, een andere ondernemer (Management buy-in kandidaat), een werknemer/het zittende management (Management buy-out kandidaat) of een mix van deze potentiële kopers.

 

Bedrijfsanalyse

In de bedrijfsanalyse worden de volgende onderdelen nader onderzocht; huidige activiteiten, onderscheidende factoren/waardedrijvers, financiële prestaties, interne organisatie, processen/verantwoordelijkheden, huisvesting, klanten, leveranciers, marketingbeleid, automatisering, kwaliteitsbeleid, geplande/noodzakelijke investeringen, werkkapitaal en de ESG-factoren (environmental, social en governance).

 

Marktanalyse

In de marktanalyse wordt de marktomvang, klantbehoefte, (markt)ontwikkelingen, trends, kengetallen en toekomstperspectief van de branche in kaart gebracht. Voor de marktanalyse wordt onder andere het DESTEP-model toegepast en bestaat uit de volgende factoren; demografisch, economisch, sociaal-cultureel, ecologisch en politiek-juridisch.

 

SWOT-analyse

Op basis van de uitkomsten van de bedrijfs- en marktanalyse kan er een SWOT-analyse worden opgesteld. Een SWOT-analyse is een strategisch model dat wordt gebruikt om de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen van een bedrijf in kaart te brengen. Het is een manier om te bepalen waar de onderneming staat en waar kansen en bedreigingen liggen voor de toekomst.

 

Waardering van jouw onderneming

Na afronding van de bedrijfs- en marktanalyse kan de bedrijfswaardering worden opgestart. De waardering wordt opgesteld aan de hand van de discounted Cash Flow (DCF) methode. Dit is een veelgebruikte methode om de waarde van een bedrijf te bepalen. De DCF-methode kijkt naar de toekomstige verdiencapaciteit (toekomstige kasstromen) van de onderneming en in mindere mate naar (financiële) prestaties in het verleden. De toekomstige kasstromen worden contant gemaakt tegen een rendementseis, wat resulteert in de ondernemingswaarde.

Aangezien de verkoop van een bedrijf meestal de verkoop van aandelen betreft moet de ondernemingswaarde worden vertaald naar de aandelenwaarde. De aandelenwaarde wordt berekend door het opstellen van een zogeheten equity bridge waarvan de elementen hieronder zijn weergegeven;

De Equity Bridge; deze wordt gebruikt voor het berekenen van de aandelenwaarde

 

Opstellen van een informatiememorandum

Na de bedrijfswaardering wordt het informatiememorandum (IM) opgesteld. Dit is een rapport dat wordt verstrekt aan potentiële kopers om hen inzicht te geven in jouw onderneming. Het IM bestaat uit:

  • Samenvatting en investeringsoverwegingen
  • Algemene bedrijfsinformatie
  • Bedrijfsanalyse
  • Marktanalyse
  • SWOT-analyse
  • Financiële analyse
  • Contactgegevens

 

Potentiële kopers analyseren

Er wordt een longlist van potentiële kopers opgesteld en is een lange lijst met potentiële kopers die in aanmerking komen om het bedrijf over te nemen. Vervolgens komen we tot een shortlist van mogelijke overnamekandidaten die door zowel de adviseur als ondernemer als geschikt worden geacht voor een overname. De kandidaten op de shortlist worden getoetst op criteria zoals voldoende financiële middelen beschikt, relevante kennis en ervaring binnen van de branche etc.

 

Heb je vragen? Neem contact op met onze adviseurs

In het volgende blog gaan wij verder in op het benaderen van potentiële kopers, het opstellen en tekenen van een geheimhoudingsverklaring, het voeren van (kennismakings-)gesprekken, het opstellen van een intentieovereenkomst en het organiseren van een boekenonderzoek. Mocht je vragen hebben na het lezen van deze blog neem dan contact op met de adviseurs van Hendriksen Corporate Finance of First-line Juristen.

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

mr. M. (Marijn) van Popering

Juridische dienstverlening

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.