Ondernemerstips bij een bedrijfsovername

21 november 2019 | Blog


1. Zorg voor een plan

Als ondernemers is het belangrijk een plan te hebben. Veelal zit dit wel in het hoofd van de ondernemer, maar niet altijd wordt dit aan het papier toevertrouwd. Op basis van je plan kan er ook een financiële prognose gemaakt worden en kun je op basis van de resultaten bijsturen. Wij hebben hier uitstekende tools voor beschikbaar en uw adviseur gaat hierover graag met u in gesprek.

2. Wees flexibel

Het is belangrijk om te kunnen schakelen bij snelle groei, maar ook bij tegensalg. Als een klant een grote opdracht plaats of juist een opdracht cancelled is het prettig als er een plan B is en dat je kostenstructuur snel aangepast kan worden. Denk aan huur pand en machines in plaats van koop en/of werk deels met inleenkrachten (flexibele schil). Zo zijn er diverse mogelijkheden om je bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

3. Sturen op bedrijfswaarde

Bij de verkoop van een onderneming aan een geïnteresseerde koper is het bijna vanzelfsprekend dat er een waardebepaling van de onderneming wordt uitgevoerd. Toch zijn er meerdere situaties denkbaar waarbij het van belang is om inzicht te krijgen in de waarde van de onderneming. Een periodieke waardebepaling komt steeds vaker terug als onderdeel van de strategische visie. Met zo’n waardebepaling ziet de ondernemer de ontwikkeling van zijn bedrijf en kan hij of zij actief sturen op de value drivers. Meten is weten!

4. Zorg voor een goed werkkapitaalbeheer

Ieder bedrijf (dat groeit) kan te maken krijgen met een krapte in liquide middelen. Er wordt al snel naar de bank gekeken voor werkkapitaalfinanciering. Maar in veel gevallen kan het lonen om eerst de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Betaalgedrag is de grootste ergernis in het midden- en kleinbedrijf. Veel klanten laten de betalingstermijn makkelijk verstrijken, terwijl u uw financiële planning erop baseert. Geld zit in voorraden, onderhanden werk en debiteuren. Door goed te kijken of je de doorlooptijden kunt verkorten kun je liquiditeitsproblemen voorkomen. Om het aantal ‘wachtdagen’ zo kort mogelijk te houden, is het belangrijk om uw factureringsproces te optimaliseren.

5. Beperk je afhankelijkheid van klanten

Hoe ziet de spreiding van je omzet eruit? Heb je een mooie spreiding of ben je afhankelijk van één of enkele grote klanten. We komen nog te vaak tegen dat een volledig verdienmodel om zeep wordt geholpen als de grote klant besluit voor een andere leverancier te kiezen.

Het bepalen van de waarde        Het bieden van management        Het begeleiden van
van een onderneming                 ondersteuning                             herstructureringen

                                             

GRATIS AANVRAGEN                   GRATIS AANVRAGEN                       GRATIS AANVRAGEN

6. Zorg voor een goede structuur

Heb je je bedrijfsstructuur geoptimaliseerd om snel te kunnen schakelen? Bij verkoop van je onderneming is de opbrengst belast als je de structuur niet goed voor elkaar hebt, denk aan de éénmanszaak de VOF of een enkele B.V.. De meeste bedrijfsverkopen zijn niet gepland, dus wees voorbereid. Eén BV is geen BV en waar structureer je je pand en je machines? En wat doe je met de fiscale eenheid?

7. Beperk je afhankelijkheid van leveranciers

Hoe heb je je inkoop geregeld? Ben je afhankelijk van één of enkele leveranciers en kan deze de prijs en leveringsvoorwaarden makkelijk aanpassen? Zijn er alternatieven? Kijk goed naar je afhankelijkheid en zorg zo mogelijk voor alternatieven. Indien de levering stopt, is jouw verdienmodel om zeep geholpen. Wees voorbereid.

8. Vastgoed huur of koop?

Is de waarde van het pand waar je inzit afhankelijk van de exploitatie die jij draait? Zoals bij een hotel of een tankstation, dan is de keuze voor aankoop of huur al een andere dan bij een willekeurige “doos” op een industrieterrein. Vaak vraagt de aankoop van een pand een grote eigen inbreng en is het rendement op deze investering lager dan het rendement op je bedrijfskasstromen. Huur of koop is echt een goede afweging waard. Wij helpen u graag.

9. Zorg voor een optimale vermogens/financieringsstructuur

Financieren met eigen geld lijkt het goedkoopst, maar maak je wel voldoende gebruik van het hefboomeffect? Door krediet binnen te halen verhoog je je doorgaans het rendement op je eigen vermogen. Een goede eigens vermogenspositie, en dus bufferkapitaal is natuurlijk wel essentieel om tegenvallende resultaten te kunnen opvangen.

10. Zorg dat je misbaar wordt

Een belangrijke risicofactor bij bedrijfsovernames in het MKB is de vaak hoge mate van afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). De DGA heeft bijvoorbeeld vaak jarenlange relaties opgebouwd met de belangrijkste klanten en leveranciers. Een mogelijk risico hiervan is dat de “gunfactor” in de loop der jaren een steeds grotere rol is gaan spelen. Het is maar de vraag of deze klanten na een mogelijke bedrijfsovername nog steeds klant zullen blijven of dat zij na het vertrek van de inmiddels bevriende oud-eigenaar zich opnieuw gaan oriënteren in de markt. Kortom, doen zij zaken met de ondernemer of met de onderneming?

 

Wil jij meer advies over het doen van een bedrijfsovername en persoonlijk in contact komen mett

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.