Nooit aan gedacht: ben ik persoonlijk aansprakelijk als bestuurder van een vereniging?

7 maart 2022 | Blog


Regelmatig bespreek ik in gesprekken met ondernemers en/of DGA’s de (bestuurders)aansprakelijkheid. Wat houdt het in en wat zijn de spelregels? Een gewaarschuwd mens (lees: ondernemer) telt voor twee. Maar nu bent u – naast uw eigen onderneming – ook nog actief bij de plaatselijke hockeyvereniging in de rol van secretaris of wellicht voorzitter. Hoe zit het daar dan met uw aansprakelijkheid?

Voorbeelden uit de rechtspraak

Laten we eens kijken naar een tweetal situaties: De hockeyvereniging waar u voorzitter van bent, laat kunstgrasvelden aanleggen door een gespecialiseerd bedrijf en betaalt een fiks bedrag aan. Maar voordat de velden zijn aangelegd, gaat het bedrijf failliet. Geen kunstgrasvelden en het geld is weg. Tja… dat is vervelend, maar dán begint het spek te stinken. De vereniging stelt het bestuur aansprakelijk. De leden vinden dat onvoldoende is onderzocht of het ingehuurde bedrijf kredietwaardig was.

Of deze: het bestuur van een sportvereniging wil een nieuw clubhuis laten bouwen. Zij koopt daartoe een stuk grond maar men verzuimt een schoongrondverklaring te verstrekken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild. De vereniging zit met een grote schade en claimt die bij het bestuur.

Wetswijziging

Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR gewijzigd met als doel professionalisering van de regelgeving om “schade door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten te voorkomen”. Feitelijk wordt de lijn doorgetrokken naar de bestaande regels voor de BV’s en NV’s.

Dus: bent u aansprakelijk?

Als bestuurder geldt dat altijd het belang van de vereniging wordt nagestreefd. Dit is vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling, de zogenaamde taakstelling. Gebeurt dit niet en gaat er iets fout? Dan is elk bestuurslid persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Bijvoorbeeld: een curator kan u als bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiervan is onder meer sprake als uw vereniging niet voldoet aan de administratieverplichtingen.

Pas de statuten aan

De statuten van de vereniging dienen in overeenstemming te zijn met de nieuwe regels van de WBTR. Is dit niet het geval? Dan kan dit – voor u als bestuurder – verstrekkende gevolgen hebben. Gelukkig geldt een overgangstermijn. De statuten dienen uiterlijk 5 jaar na 1 juli 2021 te zijn aangepast.

Verzekeren kan ook

Er zijn mogelijkheden om u als bestuur te verzekeren tegen aansprakelijkheid. Bent u hier al tegen verzekerd? Controleer dan of de verzekering na de wetswijziging nog voldoet.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Als ondernemer en/of DGA probeert u al zo zorgvuldig mogelijk te acteren om niet geconfronteerd te worden met bestuurdersaansprakelijkheid. Past u dan wel op om niet via een andere wijze aansprakelijk te worden gesteld voor uw beste bedoelingen en inzet voor de plaatselijke sportvereniging.

 

Marko Wiggers
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.