Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Update: 10/6/2021

  • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Mkb-bedrijven met een gezond toekomstperspectief maar die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen tijdelijk onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Deze regeling is verruimd om financiering voor u toegankelijker te maken. Zo is de looptijd verlengd naar 4 jaar en is de toegang laagdrempeliger gemaakt doordat u behalve via een liquiditeitsprognose ook via een omzettoets toegang kunt krijgen tot de BMKB. Het premiepercentage van de BMKB bedraagt 2% en het budget € 1,5 miljard. Ook non-bancaire financiers kunnen zich accrediteren om u te financieren met een BMKB-krediet. Starters kunnen binnen de BMKB extra steun krijgen. De verruimde BMKB loopt tot eind 2021.

  • BMKB Landbouwkredieten

Hieronder vallen de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) en de verruimde BL-C-regeling. De BL-regeling is verlengd tot 1 januari 2022. De banken en andere financiers moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de RVO. Als u gebruik wilt maken van deze kredietvorm, wendt u zich tot uw bank of financier.

Met de BL-C-regeling kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het borgstellingskrediet per bedrijf van maximaal € 1,5 miljoen. De maximale looptijd van de BL-C-regeling is vier jaar. Het krediet kan lineair worden afgelost of aan het einde van de looptijd. De provisie bedraagt tussen 0,50 en 0,75% voor starters of overnemers en tussen 1,5% en 2,25% voor de overige bedrijven. U kunt de BL-C-regeling tot 1 januari 2022 aanvragen.

Wat houdt de BMKB-regeling in?

Door de BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% (MKB) en 80% (grootbedrijven) van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

De openstelling van de BMKB loopt tot eind 2021.

Welke aanpassingen zijn er aan de BMKB-regeling gedaan (per 28 april 2020)?

Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de coronaregeling BMKB. De looptijd van een krediet is verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verlaging premie BMKB-regeling

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen. Voor leningen met een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen geldt een percentage van 3%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Hiervoor stelt het kabinet circa € 30 miljoen beschikbaar.

Verhoging garantiebudget, accreditatie non-bancaire financiers

Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Waarvoor kan de BMKB benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 – 2117.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Informatie kan ingewonnen worden via het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 – 2117.

Bron: Rijksoverheid

Meer weten over de regeling BMKB? Neem contact op met je adviseur of bel ons via 0546 – 62 99 00 voor antwoord op je vragen. 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.