Waardebepaling van aandelen

Hoe bereken je de waarde van aandelen? Als je een onderneming wilt kopen of verkopen is het noodzakelijk om een waardebepaling te doen. Er zijn verschillende manier om de waarde van aandelen te bepalen en/of te berekenen. Hieronder hebben we er drie beschreven. De uitkomsten van de waardebepaling dient als een richtlijn en onderbouwing. Het is lastig om een exact bedrag aan een aandeel te hangen, omdat dit van veel factoren afhankelijk is en per moment verschilt. Lees er meer over op deze pagina. Of vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek met onze specialisten aan.

Vrijblijvend adviesgesprek

Alles wat je moet weten

Deze waarde kan eenvoudig worden berekend bij verkoop of overname van een onderneming door de waarde van alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren af te trekken van de waarde van alle activa. Een nadeel van deze methode is dat hij slechts kijkt naar de balans en verder geen andere cijfers meeneemt in de berekening. De balans is slechts een moment opname en veel financiële verplichtingen staan niet op de balans. Daarom is het belangrijk om niet alleen deze methode te gebruiken, maar om meerdere methodes toe te passen.

Met deze methode gebruik je de meest recente netto winst. De netto winst is de bedrijfswinst na aftrek van alle kosten voor de rente (vreemd vermogen) en de winstbelasting. De basis van deze waardebepaling is dus dat de uitkomst van de vorige soms een aanduiding is voor de toekomstige winsten op basis van het huidige model. Hierbij is het belangrijk om de volgende zaken in gedachten te houden:

  • Het kan zijn dat sommige producten of diensten in de startfase zitten, het is dus nog onzeker hoe deze zich gaan ontwikkelen in de toekomst.
  • Als de winst is gebaseerd op producten die aan het eind van hun levensduur zijn, moet je rekening houden met een toekomstige winst die lager uit kan vallen.
  • Zijn er nieuwe technologieën die een bedreiging kunnen vormen voor de huidige producten/diensten van een onderneming.

Bij het berekenen van de goodwill van een onderneming, bepaal je door het verschil te berekenen tussen de waarde op papier van een onderneming en wat je er voor krijgt bij verkoop aan een willekeurige derde partij.  De Discounted Cash Flow-methode is een veelgebruikte en goede methode om deze waarde te bepalen. Deze methode gaat uit van de verwachte cashflow die een bedrijf in de toekomst zal generen.

Hendriksen Corporate Finance bepaalt de waarde van een onderneming aan de hand van de toekomstig verwachte kasstromen. De waarde van de vrije kasstromen teruggerekend naar een bepaald moment geeft verdiencapaciteit van de onderneming weer. De uiteindelijke waarde van de onderneming wordt bepaald door hier aanwezige liquide middelen bij op te tellen en de nog af te lossen schulden hiervan af te halen. De bovenstaande methode betreft de Discounted Cashflow (DCF)-methode. Indien de vermogensstructuur wordt meegenomen, wordt de waardering uitgevoerd op basis van de Adjusted Present Value (APV). Deze methode gaat net als de DFC-methode uit van de contante waarde van vrije kasstromen. Echter houdt de Adjusted Present Value rekening met het belastingvoordeel dat op rentebetalingen op vreemd vermogen wordt verkregen (de Taxshield). Dit is een waarde verhogend effect.

De bovengenoemde waarderingsmethoden worden als meest betrouwbare methoden beschouwd, omdat deze uitgaan van toekomstige kasstromen. Kasstromen zijn objectieve maatstaven, want deze zijn niet afhankelijk van boekhoudkundige principes. Winst is wel beïnvloedbaar door boekhoudkundige principe, deze maatstaf is dan ook minder betrouwbaar.

Wij ondersteunen veel ondernemers die een bedrijf willen kopen of verkopen. Vraagstukken als deze zijn complex en vergen veel specialisme. Het kopen of verkopen van een onderneming is een grote stap die niet onderschat moet worden. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in dit onderwerp. Wil je weten hoe wij je kunnen helpen en begeleiden als jij zelf een bedrijf wilt aankopen of verkopen? Wij helpen je graag verder. Vraag een kennismakingsgesprek aan of bel naar 0546- 629 900.

WAAROM HENDRIKSEN?

Van het verkoop-klaarmaken van jouw onderneming, tot het zoeken van een koper en het finaliseren van de deal, onze Corporate Finance-adviseurs doorlopen samen met jou alle stappen. Is het nodig om een zijstap te maken? Dan schakelen we onze accountants, jurist of fiscalisten in. Zo begeleidt het dealteam van Hendriksen Corporate Finance bij elke stap in het verkoopproces.

  • We maken jouw onderneming verkoop-klaar, zo ga je optimaal de markt op;
  • We huisvesten alle benodigde expertise onder één dak: overnamespecialisten, juristen, fiscalisten, hr-adviseurs en accountants;
  • We begeleiden van het eerste idee tot de definitieve handtekening. En ook daarna.

Kom met ons in contact

Onze specialisten helpen je graag verder. Vraag direct een vrijblijvend adviesgesprek aan. Dan nemen wij contact met je op.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Vind een vestiging in de buurt

DOE DE FINANCIERINGSCHECK

Ben je op zoek naar een bedrijfsfinanciering? Doe direct de financieringscheck en ontdek wat jouw mogelijkheden zijn.