De meest gebruikte methodes voor een bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering is een inschatting maken van de waarde van het bedrijf, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden, voor een aan- of verkooptransactie of bij geschillen. De bepaling van de bedrijfswaarde hangt af van veel factoren. Denk hierbij aan de historische prestaties van de onderneming en de huidige situatie van het bedrijf. Belangrijk zijn de toekomstperspectieven voor het genereren van opbrengsten. Hierin wordt rekening gehouden met risico en onzekerheid.


ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Methodes voor een bedrijfswaardering MKB

Bereken de waarde van een bedrijf op verschillende manieren. Een onafhankelijke en deskundige waarde-inschatting laten uitvoeren is belangrijk om tot een goed inzicht te komen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een bedrijf.

De vijf meest gebruikte methodes om de waarde van een bedrijf te bepalen:

Goodwill methode:

Bij deze methode wordt zowel de intrinsieke waarde van de onderneming als de genormaliseerde winst betrokken. Naast de intrinsieke waarde wordt goodwill berekend door de gemiddelde genormaliseerde winst te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Deze factor is afhankelijk van het management, de organisatie, de concurrentiepositie, brancheontwikkelingen, et cetera.

Intrinsieke waarde methode:

De intrinsieke waarde van een bedrijf is het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa en het vreemd vermogen. Feitelijk wordt hiermee het werkelijke of gecorrigeerde eigen vermogen bepaald.

Discounted Cash Flow (DCF) methode:

De DCF-methode houdt in dat toekomstige kasstromen worden omgezet naar de contante waarde van deze kasstromen op de overnamedatum. De waarde van een bedrijf komt bij deze methode overeen met de verwachte verdiencapaciteit van de onderneming na overname binnen een nader overeen te komen periode.

Rentabiliteitswaarde:

De rentabiliteitswaarde van een onderneming is gebaseerd op de resultaten uit het verleden. Deze resultaten worden doorberekend naar de toekomst en worden vervolgens contant gemaakt tegen de rendementseis die een koper op zijn investering wil maken. Dit percentage wordt discontovoet genoemd.

Om jou op weg te helpen download je gratis HCF-Specials met extra informatie en handige tips. Deze whitepapers, geschreven door Hendriksen Corporate Finance Specialist Cor Jan Verkerk, gaan over onderwerpen waar jij als ondernemer mee te maken krijgt. Denk hierbij aan waardebepaling van een bedrijf, aan- en/of verkooptraject en herstructurering van jouw organisatie. Heb jij na het lezen vragen? Neem dan contact op met Cor Jan. Mailen kan via c.j.verkerk@hendriksen.nl of bel naar 0546 – 62 99 00. Daarnaast staan zijn contactgegevens ook op elke HCF-Special.

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.