Disclaimer


Hendriksen streeft er naar de (nieuws)voorziening op deze site en in de e-mail(nieuwsbrieven) actueel en correct te houden. Hendriksen accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie.
Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten onze invloedssfeer en kunnen ons niet worden aangerekend.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.