Een exploitatiebegroting maken

De exploitatiebegroting is onderdeel van het financieel plan. Het maakt inzichtelijk wat de verwachte omzet, kosten en de uiteindelijke winst is voor een periode van 1 tot 3 jaar. Zo kan worden bekeken of de winstgevendheid van het bedrijf past bij de ambities van de ondernemer.


ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Waarom stel je een exploitatiebegroting op?

Een exploitatiebegroting geeft weer hoeveel omzet er moet worden behaald om de kosten te dekken en winst te maken. Ook kijk je vooruit waardoor er tijdig kan worden ingegrepen als de onderneming (financieel) minder presteert. Daarnaast wordt er door banken een exploitatiebegroting gevraagd als voorwaarde voor het verkrijgen van een banklening.

Hoe maak je een exploitatiebegroting?

  1. Stel de omzet vast voor de aankomende 3 jaar.
  2. Bepaal de inkoopwaarde van de omzet voor de aankomende 3 jaar en trek deze af van de omzet. Zo bereken je de brutowinst.
  3. Maak alle kosten inzichtelijk en tel deze bij elkaar op. De totale som der kosten trek je af van de brutowinst, dit wordt het bedrijfsresultaat genoemd.
  4. Trek de belastingen af van het bedrijfsresultaat. Bij een eenmanszaak en VOF is dit de inkomstenbelasting bij een BV de vennootschapsbelasting. Het bedrag wat overblijft is de nettowinst.

Tips bij het opstellen van een exploitatiebegroting

  • Personeelskosten zijn ongeveer 30% hoger dan het brutoloon. Dit komt door kosten voor pensioen en werkgeversverzekeringen.
  • Maak meerdere scenario’s die realistisch zijn.
  • Vermeld bedragen exclusief btw.
  • Als je al opdrachten of orders binnen hebt, vermeld deze in de toelichting.
  • Houd rekening met afschrijvingen op de vaste activa.

Download onze gratis whitepapers over bijvoorbeeld ondersteuning bij een bedrijfsovername.

 

HCF-SPECIALS DOWNLOADEN

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.