Een financieringsbegroting maken

In de financieringsbegroting laat je zien hoe de investeringen in bedrijfsmiddelen en andere activa worden gefinancierd. Dit kan met eigen vermogen, vreemd vermogen of een mix van beide.


ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Wat is eigen vermogen?

Het eigen vermogen van de onderneming bestaat uit geld dat je zelf inbrengt of bedrijfsmiddelen die je al tot je beschikking hebt zoals een auto, bureau of computer. Belangrijk om te weten is dat achtergestelde leningen (lening van familie of vrienden) bij het eigen vermogen worden opgeteld als je een financieringsaanvraag doet. Dit verbetert de solvabiliteit! Bij de start van een BV is de inleg van alle aandeelhouders het eigen vermogen. Bij een VOF tel je de inbreng van elke vennoot bij elkaar op.

Vreemd vermogen in een financieringsbegroting

Vreemd vermogen is het geld dat je van zakelijke partijen leent zoals banken of leveranciers. Hierin maak je onderscheid tussen langlopende- en kortlopende schulden. Langlopende schulden zijn schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. Dit zijn leningen voor de inventaris of hypotheek. Kortlopende schulden zijn leningen met een looptijd korter dan 1 jaar zoals rekening-courantkrediet, leverancierskrediet of te betalen belastingen.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totaal benodigde vermogen. Een financier eist van een startende ondernemer een minimale inbreng van 30% van het totaal vermogen. In de horeca kan dit percentage zelfs oplopen tot 50%.

Download onze gratis whitepapers over bijvoorbeeld ondersteuning bij een bedrijfsovername.

 

HCF-SPECIALS DOWNLOADEN

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.