Juridisch arbeidsrecht

Heb je vragen over juridisch arbeidsrecht? Het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Als er sprake is van een arbeidsrelatie, dan is het arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en de ontslagregels. Meer weten? Lees dan hieronder verder, of neem contact met ons op.

Juridisch advies van Hendriksen

Juridisch Arbeidsrecht

Als werkgever ben je in het arbeidsrecht aan eindeloos veel juridische regels gebonden. En die regels veranderen constant. Denk bijvoorbeeld aan de steeds veranderende wetgeving, cao’s en jurisprudentie. Omdat jij als werkgever vanuit de aard van de arbeidsovereenkomst een machtspositie hebt ten opzichte van jouw werknemers, word jij veel sneller bestraft bij een geschil tussen werkgever en werknemer. Daarom is het fijn om over praktisch, effectief en betaalbaar juridisch advies te beschikken.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk ontslagvoorstel. Met deze overeenkomst wordt het dienstverband met je werknemer beëindigd. De vaststellingsovereenkomst wordt daarom ook wel een ‘beëindigingsovereenkomst’ of ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd.

Pas als de overeenkomst is getekend, is het ontslag definitief. Je werknemer is niet verplicht mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. Daardoor komt er vaak ruimte voor onderhandelingen. Zorg dat je hierop voorbereid bent en dat je deze onderhandeling goed geïnformeerd over je rechten en plichten als werkgever ingaat.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Heb jij te maken met ontslag op staande voet of ontslagvergoedingen? Al deze vraagstukken hebben te maken met arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die jij als werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, moet je rekening houden met een onderhandeling over de ontslagvergoeding of vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Transitievergoeding in het arbeidsrecht

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid veranderd. Sindsdien zijn de mogelijkheden om lang op een tijdelijk contract te werken beperkt. Opeenvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract zodra een periode van twee jaar overschreden wordt. Daarnaast hebben vrijwel alle vaste en tijdelijke werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag of bij niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.

Arbeidsrecht en sociaal recht

Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Voorbeelden hiervan zijn de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling. Wil je meer informatie over deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@hendriksen.nl of bel naar 0546 – 62 99 00.

mr. M. (Marijn) van Popering

Juridisch adviseur

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.