Een strategisch personeelsbeleid maken

Ook jouw onderneming kan niet zonder een goed strategisch personeelsbeleid. Het helpt je namelijk om de koers duidelijk te maken en werknemers te inspireren. Een duidelijk beleid voor werknemers en klanten heeft bovendien een positief effect op de kwaliteit van het werk, het plezier in het werk en de uiteindelijke klantervaring.


ADVIESGESPREK AANVRAGEN 

Hoe maak ik een goed strategisch personeelsbeleid?

Je maakt een goed strategisch personeelsbeleid, ook wel HRM-beleid genoemd, door in kaart te brengen hoeveel personeel je nu en in de toekomst nodig hebt. Heb je meer werknemers nodig? Dan kun je nu alvast nadenken hoe en wanneer je begint met de wervingsprocedure. Of merk je nieuwe trends op en je huidige personeel is nog niet gekwalificeerd, hoe ga jij je personeel nu alvast opleiden zodat je in kunt spelen op een veranderende vraag vanuit de markt. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de kennis en competenties die je werknemers nu en in de toekomst nodig hebben om het werk goed te kunnen en blijven uitvoeren.

Met jouw HR-beleid formuleer je maatregelen rondom in-, door- en uitstroom van werknemers. Zo levert het beleid een bijdrage aan de realisatie van de organisatiestrategie. Denk bij personeelsplanning ook aan generatiemanagement, reorganisatie en personeelsbehoud.

Hoe stel ik een strategisch HRM-beleid op zonder HR-afdeling?

Heb je geen HR-afdeling, maar heb je wel behoefte aan een goed personeelsbeleid? Onze HR-adviseurs kunnen je helpen. En ook voor kleinere organisaties is het goed om een HRM-beleid op te stellen. Juist in kleine ondernemingen is vooruit kijken namelijk belangrijk, omdat je zo toekomstige personeelswisselingen of behoeftes opmerkt. Kleinere ondernemingen zijn bovendien veel meer aan veranderingen onderhevig en merken de gevolgen van een personeelstekort of het missen van essentiële kennis snel.

Waarom heb ik een strategisch HRM-beleid nodig?

Je hebt een strategisch HRM-beleid nodig om de koers duidelijk te maken bij werknemers. Waar wil de organisatie naartoe en wat merken werknemers hier van door bijvoorbeeld nieuwe opleidingsmogelijkheden aan te bieden of secundaire voorwaarden op te stellen. Je laat werknemers volledig tot bloei komen door goede voorwaarden te scheppen. Deze voorwaarden stem je af op de missie en visie van je bedrijf én neem je op in het bedrijfsplan.

Deze voorwaarden gaan verder dan alleen het afbakenen van duidelijke taken en rollen. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een concrete afbakening van functie en rollen voldoende duidelijkheid schept bij de werknemers. Wat vaak mist bij bedrijven zijn zaken als:

  • Een bedrijfsplan waarin zaken zijn vastgelegd. Wat willen we doen? Hoe willen we dat doen? Wat willen we bereiken? Welk budget is daarvoor beschikbaar?
  • Een personeelsplan waarin de acties om de afgesproken doelen te behalen zijn vastgelegd.
  • Een handboek dat de medewerkers als naslagwerk gebruiken over voorwaarden en regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken.

Wat zijn de voordelen van een personeelsbeleid?

  • Je zorgt voor een optimale personeelsbezetting – nu en in de toekomst. Dit geeft vertrouwen en een vorm van zekerheid;
  • Je werft actief en niet reactief, hierdoor is de kans op een personeelstekort- of overschot kleiner;
  • Je speelt in op de verwachtingen van groei van je organisatie en de marktontwikkelingen;
  • De capaciteit en competenties die je werknemers nodig hebben sluiten aan bij de organisatiedoelstellingen;
  • Je werknemers worden geïnspireerd, gaan beter werk leveren en zetten zich meer in;
  • Door jouw vooruitziende blik draag je kennis die nu aanwezig is bij oudere werknemers tijdig over op de jongere generatie, zodat het verlies van kennis wordt tegengegaan bij uitstroom.

Constant vooruit kijken en inspelen op veranderingen is essentieel om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Een voorspellende blik is hiervoor nodig en de HR-strategie en het duurzame personeelsbeleid moeten een logisch onderdeel worden van de bedrijfsstrategie. Je adviseur gaat met jou in gesprek over de het huidige personeelsbeleid en aan de hand van de HR-Scan worden de gebieden die aandacht nodig hebben in kaart gebracht. Hierdoor kan een specifiek en persoonlijk plan worden gemaakt.

Hendriksen ondersteunt en adviseert eigenaren van grote, maar ook zeker kleinere bedrijven over hun personeel- en HR-beleid. Wil jij je bij hen aansluiten of heb je vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0546 – 62 99 00 of door een e-mail te sturen naar info@hendriksen.nl. Een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen kan ook: klik daarvoor op onderstaande button.

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.