Box 3: nog steeds een ‘pretbox’?

4 februari 2022 | Blog


Bij het invoeren van de vermogensrendementsheffing in 2001 werd box 3 gekscherend gekwalificeerd als een ‘pretbox’. Waarom? Er was sprake van heffing over fictief rendement, wat minder was dan het daadwerkelijk gerealiseerde rendement.

Niet meer zo prettig

Door de Hoge Raad is op 24 december 2021 besloten dat de heffing vanaf 2017 over box 3 inkomen niet aansluit bij het daadwerkelijke rendement en dat de heffing moet gaan over het daadwerkelijk behaalde rendement. Met de dalende spaarrente van de afgelopen jaren (op dit moment veelal nihil of zelfs negatief), is box 3 daardoor voor veel mensen géén pretbox meer.

Bezwaar maken kan lonend zijn

Voor mensen die weinig renderend vermogen hebben, denk hierbij aan geld op een spaarrekening, kan het lonend zijn om bezwaar te maken tegen nog niet definitief opgelegde aanslagen inkomstenbelasting vanaf 2017. Wanneer de aanslagen al wel definitief geregeld zijn kan er mogelijk nog ambtshalve bezwaar gemaakt worden. Of dit laatste mogelijk is zal de komende tijd duidelijk worden. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar een eerder nieuwsbericht over de uitspraak van de hoge raad.

Uitdaging voor staatssecretaris Van Rij

In mijn dagelijkse praktijk krijg ik momenteel ook veel vragen van met name mensen die wél goed renderend vermogen hebben. Hierbij kun je onder andere denken aan mensen die in box 3 panden verhuren en hier meer rendement mee behalen dan het fictieve rendement. Voor staatssecretaris Van Rij – met zijn achtergrond als fiscalist – is het mijns inziens een mooie uitdaging om zijn tanden hier in te zetten en een systeem te bedenken dat heft over het daadwerkelijk genoten rendement en het fictieve rendement dus loslaat.

Moet je in actie komen?

Voor nu heeft de Belastingdienst laten weten dat in de voorlopige aanslagen 2022 de uitspraak nog niet verwerkt is en dat er dus nog op de “ouderwetse” manier belasting over het vermogen geheven wordt. Dit is wellicht een aanleiding om deze aanslag te laten aanpassen naar een lager te betalen bedrag. Ik beoordeel graag vrijblijvend met je of jij actie kunt nemen. Bel of mail mij gerust via 053 – 431 24 23 of s.vanbeek@hendriksen.nl.

 

Sander van Beek
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.