Prinsjesdag: een vooruitblik op het belastingplan 2023

1 september 2022 | Blog


De zomer loopt op zijn eind en dus staat Prinsjesdag alweer voor de deur. Tijd voor een vooruitblik op het belastingplan van 2023. Ik neem je mee in de belangrijkste te verwachten wijzigingen op fiscaal vlak.

 

Belastingplan 2023

Vanuit diverse hoeken zijn de hooflijnen voor het belastingplan van 2023 al bekend gemaakt. Zo werden de plannen voor het wijzigen van de vennootschapsbelasting al duidelijk in de voorjaarsnota van afgelopen mei en óók het rechtsherstel van box-3 gedupeerden kwam al veelvuldig aan bod. Waar op Prinsjesdag de afgelopen jaren weinig tot geen verregaande veranderingen gepresenteerd werden, verwacht ik nu een najaar waarin voor veel ondernemers en particulieren nog werk aan de winkel is.

 

Wijziging #1: Verlaging plafond eerste schijf vennootschapsbelasting

Met ingang van 2023 zal de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlaagd worden van € 395.000 naar € 200.000, het tarief van deze eerste schijf van de vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd op 15%. Met deze verlaging komen veel MKB-ondernemers (weer) in het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8%. Voor hen betekent de verlaging van de schijf een verhoging in de te betalen belasting.

Tip: Door deze wijziging kan het lonend zijn om je huidige ondernemingsstructuur tegen het licht te houden. Bespreek het eens met je adviseur.

 

Wijziging #2: Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het zingt al een aantal jaren rond: een wijziging van de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling maakt het fiscaal aantrekkelijker voor kinderen van ondernemers om het bedrijf van hun ouder over te nemen. Dit jaar lijkt er toch echt aan gesleuteld te gaan worden. Wanneer de regeling versoberd wordt zullen de kosten die bij overdracht van de onderneming om de hoek komen kijken, aanzienlijk toenemen.

Tip: Ben je van plan je bedrijf over te dragen aan je zoon of dochter? Dan is het, gelet op de mogelijke versoberingen, verstandig om dit nog in 2022 te regelen.

 

Wijziging #3: Verhoging tarief overdrachtsbelasting

Wanneer je een woning koopt die niet voor eigen gebruik is, is het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing. Dit algemene tarief zal in 2023 worden verhoogd van 8% naar 10,1%. Voor woningen die wél voor eigen gebruik zijn, blijft het tarief gelijk op 2%. Starters op de woningmarkt kunnen gebruikmaken van een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Tip: Bij het aankopen van een onroerende zaak bespaar je overdrachtsbelasting wanneer je dit nog in 2022 doet.

 

Wijziging #4: Box 3

Als er één onderwerp al vast staat voor een plekje in het belastingplan van 2023, dan is het wel het rechtsherstel voor gedupeerde box-3 belastingbetalers. Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het rekenmodel voor box-3 inkomstenbelasting in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het systeem veroorzaakt rechtsongelijkheid, zo besloot de Hoge Raad.

Vervolgens was het de taak aan het Staatssecretaris van Rij (Financiën) om passend rechtsherstel aan te bieden aan de gedupeerde belastingbetalers. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Inmiddels is de eerste fase van het rechtsherstel voor gedupeerden afgerond. Alle mensen die meededen aan de bezwaarprocedure hebben onlangs bericht gekregen van de Belastingdienst met daarin al dan niet een beschikking met het bedrag dat zij terugkrijgen.

Maar ook voor de niet-bezwaarmakers staat de deur nog op een kiertje. In een brief aan de Tweede Kamer beschreef Staatssecretaris van Rij een aantal scenario’s voor rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers. Eén van die scenario’s beschreef de optie om bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers hetzelfde rechtsherstel te bieden.

Op Prinsjesdag horen we ongetwijfeld meer over de plannen van het Ministerie.

 

In 2022 nog actie ondernemen?

Heb je in aanloop naar Prinsjesdag al vragen over één van de bovenstaande onderwerpen? Stuur mij gerust een berichtje. Onder genot van een kop koffie beoordeel ik graag vrijblijvend of je actie moet ondernemen.

 

Geschreven door:

mr. A.W. (Sander) van Beek

Kantoorleider / Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.