Vermogen bij leven overdragen een goede optie?

21 juli 2021 | Blog


Bij mijn dagelijkse werkzaamheden word ik veelvuldig geconfronteerd met verontwaardigde klanten die het oneerlijk vinden dat er bij het overlijden veel belasting verschuldigd is. Persoonlijk kan ik de verontwaardiging delen en bespreek dan ook regelmatig met klanten in een eerder stadium de mogelijkheden om deze vervelende eindafrekening te voorkomen.

Hoeveel belasting is er nu eigenlijk verschuldigd als iemand komt te overlijden?

Dit is afhankelijk van de hoogte van het vermogen en de relatie tot de erflater.

Een schema ter verduidelijking: 

Tarieven erfbelasting 2021

Waarde nalatenschap Partner (pleeg of stief) kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen, zoals broer, zus of ouders
€ 0 – € 128.750 10% 18% 30%
€ 128.751 en meer 20% 36% 40%

De partner heeft een relatief hoge vrijstelling (€ 671.910) maar kinderen hebben een veel lagere vrijstelling (€ 21.282) en derden een nog lagere vrijstelling (€ 2.244) waardoor er veel belasting verschuldigd kan zijn. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen, zie blog collega Dick de Ruiter, laat ik buiten beschouwing.

Om dus bij overlijden zo min mogelijk belasting te moeten betalen kan het interessant zijn om reeds bij leven vermogen naar de volgende generatie overgedragen te hebben. Door gebruik te maken van de diverse vrijstellingen kan dit fiscaal vriendelijk geschieden. Bijkomstig voordeel is ook dat na de schenking het vermogen lager is en er dus in box 3 minder belasting verschuldigd is bij de schenker. Uiteraard verhoogt de schenking wel het vermogen van de ontvanger maar deze heeft vaak nog ruimte om de vrijstelling van box 3 te benutten.

Een rekenvoorbeeld

Waarde nalatenschap € 900.000.
Erfgenamen: partner en twee kinderen.
Partner is gelet op de vrijstelling geen belasting verschuldigd.
De kinderen zijn per persoon € 42.868 aan erfbelasting verschuldigd.

Wanneer er bij leven reeds € 50.000 per kind was geschonken, binnen de geldende vrijstellingen, was er dus € 20.000! minder belasting verschuldigd geweest bij overlijden.

Bij hoge vermogens kan het ook lonend zijn om meer te schenken dan de geldende vrijstellingen omdat op deze manier een lager tarief verschuldigd is.

Wanneer er relatief weinig vermogen liquide is maar wel veel vermogen aanwezig is in “steen” is een schenking op papier mogelijk een goed alternatief. Ook wanneer de schenker nog niet daadwerkelijk over het vermogen hoeft te beschikken kan dit een goed alternatief zijn.

De voorwaarden die gelden voor het schenken op papier bespreken wij graag met u.

Ook is het testament een belangrijk aandachtspunt. Door dit op een zo flexibel mogelijke manier in te kleden kan er bij overlijden optimaal gebruik gemaakt worden van de dan geldende mogelijkheden. Met u en uw notaris kunnen wij gezamenlijk een doordacht testament opstellen.

Tijdens het drinken van een kop koffie beoordeel ik graag vrijblijvend met u of er acties genomen kunnen worden. Bel of mail mij gerust. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer: 053-431 2423 en per mail: s.vanbeek@hendriksen.nl

Sander van Beek
Belastingadviseur

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.