Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop. 

CORONA LIVEBLOG

TVL actueel

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen van 13 november, heeft het kabinet bekendgemaakt welke financiële steunmaatregelen er komen voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag gelden.

VLN vervangen door TVL

De Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel daarvan is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor bepaalde sectoren, namelijk de evenementenbranche, de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. Dit steunpakket bedraagt zo’n 1,3 miljard euro.

TVL-regeling vierde kwartaal 2021

Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet trekt € 1,2 miljard extra uit voor deze regeling.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Ondersteuning voor evenementen

Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden. Evenementen die wel door kunnen gaan mogen maar tot 18:00 uur plaatsvinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.

Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft met lange aanloop- en investeringstermijnen. Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. Het kabinet reserveert hier € 10 miljoen extra voor.

De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Hier reserveert het kabinet € 5 miljoen extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie over de TVL.

Meer weten over de regeling TVL? We helpen je graag verder. Neem contact op met je adviseur of bel ons via 0546 – 62 99 00.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.