Ondernemers krijgen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel hun loonkosten vergoed als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

NOW-3 actueel

Vanaf maart 2020 tot en met september 2020 waren de NOW1 en NOW2 van kracht. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom wordt er, naast de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling, ook ruimte gegeven aan werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Ondernemers krijgen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel hun loonkosten vergoed als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Bron: Rijksoverheid

Meer weten? Neem contact op met je adviseur of bel ons via 0546 – 62 99 00 voor antwoord op je vragen. 

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief