Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers


Wil je op de hoogte blijven van alle actuele updates die voor jou als ondernemer van belang zijn? Ga dan naar ons corona liveblog via de onderstaande knop.

CORONA LIVEBLOG

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

UPDATE 28/04/2020

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Grenswerkers

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf is de groep ondernemers aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

AOW-gerechtigden

Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Voor de groepen die worden toegevoegd aan de Tozo-regeling geldt dat zij hun aanvraag kunnen doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode tussen 1 maart en 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen dus ook met terugwerkende kracht worden ingediend.

UPDATE 23/03/2020

Voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen komt er een tijdelijke voorziening voor drie maanden. De voorziening bestaat uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De toets op levensvatbaarheid van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wordt niet toegepast om een snelle behandeling van aanvragen mogelijk te maken.

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Deze bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand netto. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Uitstel van de aflossingsverplichting is mogelijk. Tevens zal een lagere rente worden gehanteerd.

Belangrijke voorwaarden, regels om in aanmerking te komen:

 • De ondernemer voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep)
 • De rechtsvorm is een eenmanszaak, V.O.F. (of maatschap), B.V. (meer dan 50% van de aandelen) of C.V. (beherende vennoot)
 • De ondernemer is gestart vóór 1 januari 2020. Is de ondernemer gestart in 2020, dan kunt u wellicht een beroep doen op het reguliere Bbz
 • De ondernemer ontvangt géén AOW uitkering
 • zijn de partners beide ondernemer, dan kan maar één keer een aanvraag voor een inkomensondersteuning gedaan worden
 • Deze regeling geldt voor zelfstandig ondernemers woonachtig in Nederland, vanaf 18 jaar tot de pensioenleeftijd
 • Er wordt geen toets op levensvatbaarheid bij de aanvraag van het Bbz toegepast
 • Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets
 • Er wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning verstrekt voor een periode van 3 maanden. Het is hierbij mogelijk om een voorschot te ontvangen
 • Het inkomen zal worden aangevuld tot het sociaal minimum (ca. €1500 per maand netto)
 • De tijdelijke uitkering is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden
 • Aanvragen in de gemeente waar de ondernemer woont

Inwoners van de gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Losser, Oldenzaal, Oost Gelre, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk kunnen een aanvraag doen via ROZ.

Inwoners van Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle kunnen een aanvraag doen via RBZ ZWOLLE.

Let op: bent je woonachtig in de gemeente Ommen, Raalte, Steenwijkerland of Westerveld dan gaat je aanvraag niet via BBZ Zwolle maar via je eigen gemeente. Informeer bij jouw gemeente of kijk op hun website hoe je dat doet.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem dan contact op met je adviseur of bel naar 0546 -62 99 00 of mail naar info@hendriksen.nl.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.