Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Subsidie jonge landbouwers vanaf 7 december open

29 oktober 2020 | Agro

Jonge landbouwers kunnen vanaf 7 december 2020 tot en met 7 februari 2021 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen

Lees meer

Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht

22 oktober 2020 | Agro

De minister van LNV zette begin 2018 een aantal melkveebedrijven op slot naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar de registratie van kalveren. Bij controles bleken melkgevende koeien aanwezig zonder de bijpassende (dood)geboorte van een kalf in

Lees meer

Nieuwe fosfaatbepaling percelen

8 oktober 2020 | Agro

Tot nu toe wordt de fosfaatklasse, en daarmee de hoogte van de fosfaatgebruiksnormen, bepaald op basis van de P-AL voor grasland en de Pw voor bouwland. Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel

Lees meer

Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december

8 oktober 2020 | Agro

Wanneer dit jaar te veel fosfaat uit dierlijke mest, compost en/of een andere organische mest is aangewend op bouwland, mag dit onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar (fosfaatverrekening). Feitelijk wordt hiermee een deel van de fosfaatnorm

Lees meer

Regeling bijzonder uitstel van belastingbetaling

1 oktober 2020 | Agro

De staatssecretaris van FinanciËn had eerder aangekondigd dat ondernemers vanaf 1 januari 2020 twee jaar de tijd kregen om de opgebouwde belastingschuld bij bijzonder uitstel van betaling af te lossen. Naar aanleiding van een Kamerdebat heeft de

Lees meer

Delen van perceel terecht afgekeurd

1 oktober 2020 | Agro

Een landbouwer verzocht in de Gecombineerde opgave 2015 om toewijzing van betalingsrechten. Hij gaf onder meer een perceel op als natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw. RVO wees echter enkele delen van het perceel af, omdat uit luchtfoto’s bleek

Lees meer

Wijziging I&R-regelgeving geiten

24 september 2020 | Agro

De I&R-regelgeving voor melkgeitenhouderijen wordt per 1 november gewijzigd. De termijn waarbinnen geboren geiten moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd wordt fors aangescherpt en er moeten meer gegevens worden geregistreerd.

Lees meer

Inschrijving UBO-register

24 september 2020 | Agro

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als doel het tegengaan van

Lees meer

Verleasen stikstofruimte

24 september 2020 | Agro

Verschillende provincies maken het verleasen van stikstofruimte mogelijk. Het verleasen biedt onder andere veehouders de kans ongebruikte stikstofruimte tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan projecten die een tijdelijke depositie hebben van maximaal

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief