Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

BEX moet overeenkomen met KringloopWijzer

5 december 2019 | Agro

In 2006 is de Handreiking BEX ontwikkeld. Indien melkveebedrijven in het kader van vrije bewijsleer van dit instrument gebruikmaken, is dat voor RVO.nl en de NVWA reden om aan te nemen dat met dit instrument de werkelijke excretie anders kan zijn dan op

Lees meer

Nadere afspraken beleidsregels stikstofemissie

5 december 2019 | Agro

Begin oktober hebben de provincies de beleidsregels met betrekking tot het intern en extern salderen van stikstofemissie bekendgemaakt, wat tot veel commotie heeft geleid. Het kabinet en de provincies hebben nu nadere afspraken gemaakt over deze

Lees meer

Digitale afhandeling faunaschade

28 november 2019 | Agro

BIJ12, een uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft vanaf 1 november een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Hiermee is de afhandeling volledig gedigitaliseerd.

Lees meer

Subsidie jonge landbouwers vanaf 2 december open

28 november 2019 | Agro

Jonge landbouwers kunnen vanaf 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 subsidie aanvragen voor duurzame investeringen in hun bedrijf. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen

Lees meer

Pachter mag grond blijven gebruiken

21 november 2019 | Agro

De vader van de huidige verpachters had in 2007 twee percelen in gebruik gegeven aan een pachter. Hiervan was geen pachtovereenkomst of een grondgebruiksverklaring opgemaakt. De pachter bleef de grond gebruiken en betaalde hiervoor jaarlijks een

Lees meer

Aanvullende acties mest nodig?

21 november 2019 | Agro

Het jaar is bijna ten einde. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn.

Afvoer mest
Het afvoeren van mest

Lees meer

Stikstofmaatregelen voor de korte termijn

14 november 2019 | Agro

De problematiek rond stikstof heeft verstrekkende consequenties voor de natuur en alle sectoren in de maatschappij. Het kabinet neemt drie maatregelen waarvan uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn en op

Lees meer

Kabinet werkt aan legalisatie PAS-meldingen

14 november 2019 | Agro

Het kabinet werkt volgens de minister van LNV met prioriteit aan het via een collectieve regeling legaliseren van activiteiten waarvoor destijds in het kader van de PAS een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningsplicht gold, omdat de uitstoot de

Lees meer

Wel of geen kennelijke fout?

14 november 2019 | Agro

Momenteel vallen de beschikkingen van de uitbetaling van de GLB-subsidies weer op de deurmat. Soms blijkt de uitbetaling lager te zijn dan verwacht, bijvoorbeeld omdat een fout is gemaakt in de Gecombineerde opgave. Kan dit dan nog hersteld worden?

In

Lees meer

Uitbetaling directe betalingen GLB 2019

7 november 2019 | Agro

RVO.nl is begin november gestart met het versturen van de beslissingen op de directe betalingen GLB 2019 (basisbetaling, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie). Vanaf 1 december wordt gestart met de uitbetalingen. Op 31

Lees meer

Strenger optreden NVWA bij overtreden welzijnsregels

7 november 2019 | Agro

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief