Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee

23 maart 2023 | Agro

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) treedt vanaf 1 januari 2024 handhavend op als er bij 1% of meer van de dieren in een koppel pluimvee vangletsel wordt geconstateerd. In die gevallen legt de NVWA een bestuurlijke boete op aan zowel de

Lees meer

Regelgeving scheuren grasland

23 maart 2023 | Agro

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden, afhankelijk van de grondsoort, verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving, die geldt voor het

Lees meer

Openstelling TEK-regeling op 21 maart

16 maart 2023 | Agro

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder landbouwondernemingen) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De regeling wordt opengesteld in de

Lees meer

Verpachter moet schade pachter vergoeden

16 maart 2023 | Agro

Verpachter en pachter hadden een pachtovereenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van een perceel grond. In de overeenkomst was opgenomen dat het land zou worden gebruikt voor de teelt van tulpen en de verpachter verklaarde hierin dat het land

Lees meer

Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

9 maart 2023 | Agro

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt

Lees meer

Wie kan GLB-subsidies aanvragen?

9 maart 2023 | Agro

Een bedrijf moet voldoen aan het begrip ‘actieve landbouwer’ om voor GLB-subsidies in aanmerking te komen. In de volgende gevallen is hiervan sprake.

Hoofdactiviteit landbouw

Het landbouwbedrijf staat uiterlijk op 15 mei van het aanvraagjaar onder

Lees meer

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

2 maart 2023 | Agro

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit vloeit voort uit de derogatiebeschikking.

Landbouwers waren al verplicht de in een kalenderjaar geteelde gewassen en de aan het begin en het eind van het

Lees meer

Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april

2 maart 2023 | Agro

Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode van 2 maart tot en met 7 april derogatie aanvragen. De verhoogde gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen bedraagt maximaal 240 kg stikstof per hectare per jaar, met uitzondering van het

Lees meer

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

23 februari 2023 | Agro

In 2023 geldt een eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving voor zowel de vennootschaps- als de inkomstenbelasting Deze regeling houdt in, dat op bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023 ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven. Het

Lees meer

Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart

16 februari 2023 | Agro

Op bouwland mag vanaf dit jaar pas vanaf 16 maart (was 16 februari) drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Hierdoor zal de bemesting dichter op de inzaai van het gewas plaatsvinden en wordt tussentijdse uit- en afspoeling naar grond- en

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.