Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

14 maart 2019 | Agro

Vanaf 1 april a.s. moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) in alle gevallen elektronisch ingediend worden bij RVO.nl. Op dit moment geldt nog een uitzondering voor mesttransporten, die worden bepaald aan de hand van forfaitaire gehalten (bijv.

Lees meer

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

6 maart 2019 | Agro

Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en blijvend grasland. Vervolgens vindt een onderverdeling binnen blijvend grasland plaats. De gewascode 336

Lees meer

Betalingsrechten uit Nationale reserve

28 februari 2019 | Agro

Dit jaar kunnen de volgende categorieën via de Gecombineerde opgave betalings­rechten aanvragen uit de Nationale reserve:

Jonge landbouwers.
Startende landbouwers.
Landbouwers die in 2015 90 dagen of langer geen landbouwactiviteiten konden

Lees meer

Wijziging en handhaving I&R

27 februari 2019 | Agro

De minister van LNV heeft besloten een wijziging door te voeren in het I&R-systeem en de handhavingsmogelijkheden te vergroten. Een goed functionerend systeem van identificatie en registratie is van groot belang voor de traceerbaarheid van dieren bij

Lees meer

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

21 februari 2019 | Agro

Bedrijven met akkerbouwgewassen kunnen zich tot 1 juni 2019 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk.1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere

Lees meer

Werkingscoëfficiënt mest na mestscheiding

20 februari 2019 | Agro

Bij de aanwending van dierlijke mest moet bij de stikstofgebruiksnorm gerekend worden met een werkingscoëfficiënt. Deze is onder meer afhankelijk van de mestsoort. Hoe hoger de werkingscoëfficiënt, hoe minder stikstof uit overige meststoffen (w.o.

Lees meer

Controle benutting ontwikkelingsruimte PAS

13 februari 2019 | Agro

Bedrijven waaraan in het kader van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkelingsruimte is toegekend, hebben na het onherroepelijk worden van de Nb-vergunning twee jaar de tijd om aan de aangevraagde activiteit of uitbreiding te realiseren. Hiermee moet

Lees meer

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

13 februari 2019 | Agro

Wanneer men na het scheuren, doodspuiten of vernietigen (hierna: scheuren) van grasland een aangewezen relatief stikstofbehoeftig gewas teelt, is het gebruik van stikstofhoudende meststoffen alleen toegestaan als uit een representatief grondmonster

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief