Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

25 mei 2022 | Agro

Landbouwers kunnen in de periode 7 tot en met 28 juni 2022 een voorschot aanvragen op de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht en wordt vanaf 19 juli a.s. uitbetaald. Voor

Lees meer

Opkoopregelingen veehouderijbedrijven

19 mei 2022 | Agro

Veehouders, die overwegen te stoppen met hun veehouderijbedrijf, kunnen in aanmerking komen voor twee opkoopregelingen: een provinciale regeling voor zogenaamde piekbelasters en een landelijke beËindigingsregeling. Op 10 mei jl. zijn de conceptversies van

Lees meer

TVL-aanvraag compleet maken

12 mei 2022 | Agro

Bedrijven uit alle sectoren, die door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, hadden de mogelijkheid om hiervoor via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming aan te vragen. Wanneer u TVL heeft aangevraagd, maar nog niet

Lees meer

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

28 april 2022 | Agro

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen. Het is dan wel belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd.

Fosfaatreparatie en -differentiatie

Wanneer men gebruik wil maken van hogere fosfaatgebruiksnormen

Lees meer

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

21 april 2022 | Agro

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 om 17.00 uur subsidie aanvragen via de regeling Energie-efficiËntie en hernieuwbare energie

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief