Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

19 juni 2019 | Agro

Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een strook grond afgekeurd, omdat hierop zowel op

Lees meer

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

12 juni 2019 | Agro

De Raad van State heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak is het zogenaamde externe salderen weer

Lees meer

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2019

5 juni 2019 | Agro

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De nieuwe normen worden op 1 juli 2019 van kracht.

Los bouw- en grasland
De pachtnormen voor los bouw- en

Lees meer

PAS ongeschikt voor toestemming activiteiten

2 juni 2019 | Agro

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De onderbouwing van het PAS deugt niet.

Op

Lees meer

Gevolgen uitspraak CBb over fosfaatrechten jongvee

2 juni 2019 | Agro

Op 16 april 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven in drie zaken over fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee geoordeeld dat de uitleg van ‘melkvee’ te beperkt is in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Ook jongvee, dat

Lees meer

Afschrijving aanhorigheden bedrijfsgebouwen

22 mei 2019 | Agro

In 2007 is een beperking in de afschrijving op gebouwen ingevoerd. Deze beperking houdt in, dat afschrijving alleen mogelijk is indien de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de bodemwaarde en ten hoogste het verschil daartussen bedraagt. De bodemwaarde

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief