Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

15 juli 2021 | Agro

De minister van LNV heeft vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw aangekondigd. Met dit programma wil zij agrarische ondernemers stimuleren versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering.

Lees meer

Aandachtspunten EA-vanggewassen

15 juli 2021 | Agro

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Algemene voorwaarden

Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene

Lees meer

Natuurvergunning nodig voor bepaalde teelten?

8 juli 2021 | Agro

Bij de problematiek rondom Natura 2000-gebieden ging het tot op heden eigenlijk alleen over stikstof. Maar op 18 juni 2021 oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland dat een lelieteler nabij een Natura 2000-gebied mogelijk een natuurvergunning zou moeten

Lees meer

Melden wijzigingen EA-vanggewassen

1 juli 2021 | Agro

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarvoor moesten in de Gecombineerde opgave de volgende gegevens ingevuld worden:

soort vanggewas (cat. 1, 2 of 3);
geplande

Lees meer

Hoofdlijnen GLB-akkoord 2023-2027

1 juli 2021 | Agro

Het politieke akkoord, dat in de EU is bereikt over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), moet de Europese landbouw klimaat-, milieu- en diervriendelijker maken. Dit beleid moet op 1 januari 2023 ingaan en geldt tot 2027. Het totale

Lees meer

Eisen aan medepacht of indeplaatsstelling

24 juni 2021 | Agro

Als de pachter zijn werkzaamheden in het agrarisch bedrijf gaat afbouwen en in toenemende mate overlaat aan bijvoorbeeld zijn kind of kleinkind, kan de pachter daardoor in de problemen komen met zijn verpachter. Op de pachter rust namelijk de verplichting

Lees meer

Beloning meewerkende kinderen

24 juni 2021 | Agro

Voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders bestaat een vereenvoudigde regeling om hun hiervoor te belonen, de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Het loon is aftrekbaar van de belastbare winst en leidt binnen bepaalde grenzen

Lees meer

Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten

17 juni 2021 | Agro

Er bestaat rechtspraak over wie en onder welke voorwaarden aanspraak kan maken op fosfaatrechten bij het einde van de pacht. Maar hoe zit dit bij de ammoniakrechten?

In een zaak voor de pachtkamer van de rechtbank had de verpachter om ontbinding van de

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief