Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Maatregelen ruggenteelt op klei- en lössgronden

14 januari 2021 | Agro

In geval van neerslag kan oppervlakkige afspoeling van percelen plaatsvinden naar nabijgelegen watergangen. Het wordt voor landbouwers met ruggenteelten op klei- of lössgrond in beginsel verplicht deze afspoeling te bemoeilijken en te voorkomen door

Lees meer

Gefaseerde invoering digitale mestbon

7 januari 2021 | Agro

De invoering van de digitale mestbon (rVDM) per 1 januari 2021 is als voorwaarde opgenomen in de derogatiebeschikking 2020-2021. De wijzigingen in de regelgeving zijn in het voorjaar (Uitvoerbesluit Meststoffenwet, Ubm) en zomer (Uitvoeringsregeling

Lees meer

Derogatie aanvragen voor 1 februari

7 januari 2021 | Agro

Bedrijven kunnen in 2021 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie). De voorwaarden zijn vrijwel ongewijzigd. Een derogatievergunning aanvragen is mogelijk tot en met 31 januari 2021.

Hoogte derogatie

Bij

Lees meer

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

24 december 2020 | Agro

Veel landbouwbedrijven moeten voor 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.

Welke voorraden?

De volgende voorraden meststoffen moeten worden

Lees meer

Overgangsregeling grondmonsters

17 december 2020 | Agro

Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van kracht voor zowel grasland als bouwland. Voor bestaande grondmonsters bestond een overgangsregeling, waarover veel onduidelijkheid was. Het ministerie van LNV heeft onlangs

Lees meer

Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2020

17 december 2020 | Agro

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Vastlegging gegevens

Algemeen
• Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief