Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Inspectie SZW zet in op RI&E-controles

2 april 2020 | Agro

De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zet dit jaar in op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Een middel

Lees meer

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

2 april 2020 | Agro

Bedrijven met werknemers die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar

Lees meer

Geef fosfaattoestand percelen tijdig op

2 april 2020 | Agro

In de Gecombineerde opgave kan aangegeven worden dat men gebruik wil maken van fosfaatreparatie (fosfaatarme- en fixerende gronden) en/of fosfaatdifferentiatie. Bij de percelen moet vervolgens de fosfaattoestand (P-AL of Pw-waarde) vermeld worden. De

Lees meer

Banken geven uitstel van aflossingen

26 maart 2020 | Agro

ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank hebben besloten dat kleinere ondernemingen, die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen in verband met de coronacrisis. De banken kunnen dit doen omdat

Lees meer

Aanmelden percelen voor tegemoetkoming ganzenschade

26 maart 2020 | Agro

Grondgebruikers in rust- of foerageergebieden van ganzen, die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade door ganzen, dienen hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken (https://mijnfaunazakenbij12.nl). Nog niet alle grondgebruikers

Lees meer

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

19 maart 2020 | Agro

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, die investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2020 17.00 uur subsidie aanvragen via de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Lees meer

Economische maatregelen vanwege coronavirus

19 maart 2020 | Agro

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lees meer

Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst goedgekeurd

12 maart 2020 | Agro

Pachtovereenkomsten moeten ter goedkeuring worden ingestuurd naar de grondkamer. Deze toetst onder meer of er geen verplichtingen in staan die als buitensporig moeten worden beschouwd.

De Provincie Noord-Brabant nam als verpachter in een eenjarige

Lees meer

Graasdierpremie 2020

12 maart 2020 | Agro

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden
De

Lees meer

WOZ-beschikking goed controleren

5 maart 2020 | Agro

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2019.

De WOZ-waarde is voor veel belastingen van belang:

onroerendezaakbelasting;
afschrijvingspotentieel

Lees meer

Extra betaling jonge landbouwers 2020

5 maart 2020 | Agro

Jonge landbouwers kunnen bovenop de basis- en vergroeningsbetaling een extra betaling krijgen. De extra betaling bedroeg in 2019 € 31,78 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag over 2020 wordt later dit jaar bekend gemaakt en geldt voor maximaal 90

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief