Het laatste nieuws


Blijf op de hoogte over ontwikkelingen op financieel en fiscaal vlak: bekijk hier onze wekelijkse nieuws-updates. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je actie ondernemen na het lezen van een bericht? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hendriksen nieuws

Melden vanggewassen op zand- en lössgrond

28 september 2023 | Agro

Vanaf dit jaar is een maatregel ter stimulering van de teelt van vanggewassen op zand- en lössgrond van kracht. Deze maatregel houdt in dat voor percelen op zand- en lössgronden een korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar gaat

Lees meer

Toepassing van bufferstroken in 2024

28 september 2023 | Agro

Vanuit het GLB en de mestwetgeving is het vanaf 2023 verplicht bufferstroken toe te passen langs watergangen en droge sloten. De regels voor een bufferstrook worden vanuit het GLB en de mestwetgeving bepaald. RVO.nl heeft aangegeven dat voor 2024 dezelfde

Lees meer

Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024

21 september 2023 | Agro

Vanaf 15 oktober tot en met 30 november kunnen ondernemers en adviseurs een definitieve aanvraag voor de GLB-subsidie doen. In de Gecombineerde opgave van 2024 kan men zich aanmelden voor de subsidies van 2024.

Definitieve aanvraag voor 2023

Tussen 15

Lees meer

Subsidieregeling Energie-efficiënte Glastuinbouw

21 september 2023 | Agro

De subsidiemodule Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) wordt opnieuw opengesteld en gewijzigd. De openstelling loopt van 5 tot en met 20 oktober 2023 met een subsidieplafond van € 58 miljoen.

Investeringssteun voor energiebesparende technieken

De

Lees meer

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

14 september 2023 | Agro

Op zand- en lössgronden geldt al jarenlang de verplichting een vanggewas te telen na snijmaïs. Deze verplichting geldt met ingang van 2023 ook voor bedrijven in met nutriënten verontreinigde gebieden, die gebruik maken van derogatie.

Wat zijn

Lees meer

Monitoring maaien of beweiden percelen GLB-subsidies

31 augustus 2023 | Agro

RVO.nl controleert met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) op of sprake is van subsidiabel areaal. Hiervoor worden wekelijkse satellietbeelden van alle gewaspercelen in Nederland gebruikt. Bij grasland wordt gekeken of het perceel is gemaaid of beweid.

Lees meer

Zienswijze openbaarmaking toegekende fosfaatrechten

31 augustus 2023 | Agro

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een verzoek van een melkveehouder ontvangen om informatie over de toekenning van fosfaatrechten aan bedrijven openbaar te maken. Op dit verzoek is de Wet open overheid (Woo) van toepassing. Er loopt

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.