Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

22 augustus 2019 | Agro

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

Wanneer is er sprake van

Lees meer

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

22 augustus 2019 | Agro

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwesties komt het regelmatig voor dat verpachters de

Lees meer

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

22 augustus 2019 | Agro

Een melkveehouder heeft in 2015 een gras-op-stamovereenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting heeft de percelen opgegeven in de Gecombineerde opgave 2015.

Lees meer

Regels scheuren grasland

8 augustus 2019 | Agro

Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?

Klei- en veengrond
Op klei- en veengrond mag grasland tot en met 15 september vernietigd worden. Als er

Lees meer

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

8 augustus 2019 | Agro

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Uit een recente uitspraak van het College van

Lees meer

Regels uitrijden mest op bouwland

8 augustus 2019 | Agro

Drijfmest
Vanaf dit jaar is de uitrijdperiode van drijfmest op bouwland blijvend verlengd van 31 augustus naar 15 september. Vorig jaar was het nog een tijdelijke verlenging. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen

Lees meer

Aandachtspunten EA-vanggewassen

1 augustus 2019 | Agro

Vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied dienen uiterlijk 15 oktober ingezaaid te worden. Het EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden. Bij inzaai op of voor 15 juli start de achtwekentermijn altijd op 15 juli

Lees meer

Voorstel nieuwe excretieforfaits per 2020

1 augustus 2019 | Agro

Op 17 juli 2019 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gepubliceerd, welke tot 14 augustus 2019 ter consultatie ligt. Gedurende deze periode kan men een reactie geven op de voorgestelde wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn

Lees meer

Toezegging helpdeskmedewerker baat niet

25 juli 2019 | Agro

RVO.nl weigert de uitbetaling van betalingsrechten omdat de aanvraag te laat is ingediend. De landbouwer is het hier niet mee eens, maar krijgt geen gelijk.

In 2017 dient een landbouwer op 15 mei zijn gecombineerde opgave in en vraagt uitbetaling van

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief