Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023

24 november 2022 | Agro

Na jaren van voorbereiding wijzigt per 1 januari 2023 de manier waarop het vervoer van mest moet worden doorgegeven aan RVO.nl. Tot op heden waren ondernemers verplicht een Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) op papier bij te houden en te registreren welk

Lees meer

Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode

24 november 2022 | Agro

De minister van LNV erkent dat de late afronding van het Nationaal Strategisch Plan voor een beperkte tijd zorgt in de voorbereiding naar de transitie die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beoogt. Daardoor is onzekerheid en zorg ontstaan bij

Lees meer

Vergoeding voor aanleg nutsleiding belast

17 november 2022 | Agro

In een perceel landbouwgrond werd een nieuwe hoofdleiding aangelegd. Daartoe sloten de beide eigenaren van het perceel een overeenkomst tot het vestigen van een recht van opstal met het nutsbedrijf. Beiden kregen een eigenaarsvergoeding van ruim €

Lees meer

Ecoregeling: verschillende punten en waardes per regio

10 november 2022 | Agro

Om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in aanmerking te komen voor de eco-premie moeten op vijf doelen voldoende punten behaald worden door het uitvoeren van eco-activiteiten (instapeis). De waarde van de uitgevoerde activiteiten bepaalt

Lees meer

Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a

10 november 2022 | Agro

Landbouwers kunnen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) alleen in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen als ze voldoen aan de normen voor een goede landbouw- en milieuconditie van de grond (GLMC’s). In verband met de oorlog in

Lees meer

Consultatie lijst winterteelten

3 november 2022 | Agro

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn extra maatregelen opgenomen om de uitspoeling van nitraat op zand- en lössgrond te beperken. Eén van de maatregelen is dat op alle bouwlandpercelen een vanggewas geteeld moet worden. Daarbij

Lees meer

Aanmelden derogatie uiterlijk 13 december

3 november 2022 | Agro

Bedrijven kunnen in 2022 wederom onder voorwaarden een hogere gebruiksnorm voor dierlijke mest toepassen (derogatie). De voorwaarden zijn dit jaar nog vrijwel ongewijzigd. Een derogatievergunning aanvragen is mogelijk van 15 november tot en met 13

Lees meer

Gebruik ionisatietechnieken onder voorwaarden veilig

27 oktober 2022 | Agro

Naar aanleiding van het signaal dat bij het gebruik van een drietal ionisatietechnieken ter vermindering van fijnstof in pluimveestallen het risico op een stalbrand mogelijk zou toenemen, heeft de minister van LNV afgelopen zomer opgeroepen deze

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.