Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Aanmelding stikstofdifferentiatie

17 januari 2019 | Agro

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moet men zelf of via een

Lees meer

Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

17 januari 2019 | Agro

Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht. Er bestond echter discussie of een drukregistratievoorziening voor alle spuitapparatuur noodzakelijk is of in bepaalde gevallen onredelijk kan zijn. De verplichting riep

Lees meer

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019 | Agro

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een brief

Lees meer

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

10 januari 2019 | Agro

Medio 2018 is er een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Het onderdeel sanering is inmiddels verder uitgewerkt.
In een kamerbrief schrijft de minister van LNV dat de uitgangspunten en

Lees meer

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

10 januari 2019 | Agro

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die daaraan in vrij opleverbare staat is toe te kennen. Het voordeel bestaat uit het verschil

Lees meer

Derogatie aanvragen voor 1 februari

4 januari 2019 | Agro

Voor de toepassing van derogatie in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

Men moet zich uiterlijk 31 januari 2019 digitaal aanmelden bij RVO.nl.
Minimaal 80% van de op 15 mei bij het bedrijf in gebruik zijnde oppervlakte landbouwgrond bestaat uit

Lees meer

Wijzigingen graasdierpremie 2019

3 januari 2019 | Agro

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en/of vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele landbouwgrond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Commissie wordt de regeling voor 2019

Lees meer

Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?

20 december 2018 | Agro

Veel landbouwbedrijven moeten vòòr 1 februari weer een opgave aanvullende gegevens indienen, waarbij onder meer de voorraden meststoffen per 31 december moeten worden doorgegeven.
Welke voorraden?De volgende voorraden meststoffen moeten worden

Lees meer

Tips bij afsluiten mestboekhouding 2018

20 december 2018 | Agro

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?
Vastlegging gegevens
Algemeen

Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag

Lees meer

Verlaagd btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%

20 december 2018 | Agro

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%. Voor ondernemers is het belangrijk de administratie aan te passen aan het nieuwe tarief, zodat het juiste tarief wordt verwerkt in de btw-aangifte.
Voor ondernemers, die verplicht zijn het

Lees meer

Mestboetes ten onrechte opgelegd

20 december 2018 | Agro

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de aan drie veehouders opgelegde mestboetes vernietigd, omdat RVO.nl de betreffende veehouders niet tijdig op de hoogte had gesteld van de inhoud van de tolerantie-, zekerheids- en handhavingsmarges.
De

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief