Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Kabinetsaanpak stikstofproblematiek

10 oktober 2019 | Agro

Op 4 oktober 2019 heeft het kabinet de aanpak voor de stikstofproblematiek gepresenteerd. De belangrijkste maatregelen volgen hieronder. Er komt voorlopig geen extra geld beschikbaar voor deze aanpak.

Drempelwaarde
Er wordt gewerkt aan een nieuwe

Lees meer

Fosfaatrechten voor verpachter

3 oktober 2019 | Agro

In maart van dit jaar oordeelde het gerechtshof dat de fosfaatrechten bij het einde van de pachtovereenkomst in beginsel voor de pachter zijn. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, die

Lees meer

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor

3 oktober 2019 | Agro

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. In de

Lees meer

Geen bedrijfstoeslag op afgegraven percelen

26 september 2019 | Agro

Een landbouwer diende in mei 2014 de Gecombineerde opgave 2014 in en verzocht daarbij om uitbetaling van de toeslagrechten. In december 2014 werd de bedrijfstoeslag vastgesteld. Medio 2017 vond een herberekening van de bedrijfstoeslag over 2014 plaats en

Lees meer

Controle en handhaving vanggewas na maïs

26 september 2019 | Agro

Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond is het verplicht een vanggewas te telen. Alleen een vanggewas zaaien is niet genoeg. Er moet uiteindelijk ook een gewas staan dat de bodem bedekt (resultaatverplichting) en men moet laten zien dat op

Lees meer

Verleng machtiging voor eHerkenning

12 september 2019 | Agro

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben toen een eHerkenningsmiddel aangeschaft en een beheerder, bijvoorbeeld een

Lees meer

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

12 september 2019 | Agro

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen:

Onderzaai van gras kort na het zaaien van de maïs.
Direct aansluitend aan de

Lees meer

Weiden of maaien bij bepaling gebruiksnormen

5 september 2019 | Agro

Voor de hoogte van de stikstofgebruiksnorm op bedrijven met graasdieren is het van belang of er sprake is van beweiden of van volledig maaien. Voor beweiden geldt een lagere norm dan voor volledig maaien. Daar staat tegenover dat de

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief