Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Inschrijving UBO-register voor 27 maart 2022

21 oktober 2021 | Agro

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben, de zogenaamde UBO’s, in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als doel het tegengaan van

Lees meer

Strengere aanpak van stalbranden

14 oktober 2021 | Agro

De minister van LNV komt met een aangescherpte aanpak om het aantal stalbranden terug te brengen. Streefdoel is een halvering van het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector in 2026 ten opzichte van 2020.

Hogere

Lees meer

Tijdelijk aanvullend belastinguitstel

7 oktober 2021 | Agro

De invordering van belastingschulden door de Belastingdienst is weer op gang gekomen. Maar de Belastingdienst komt nu alsnog met een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming (uitstel) tot en met 31 januari 2022. Dit kan aangevraagd worden bij de

Lees meer

Uitstel inzaaien vanggewas na maïs

30 september 2021 | Agro

De minister van LNV heeft besloten de uiterste inzaaidatum van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond voor dit jaar te verschuiven naar 31 oktober, onder de voorwaarde dat het vanggewas binnen drie etmalen na de maïsoogst wordt

Lees meer

Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling

30 september 2021 | Agro

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame

Lees meer

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

30 september 2021 | Agro

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame

Lees meer

Aanvullende acties mest nodig?

23 september 2021 | Agro

Het seizoen van uitrijden van mest is inmiddels voorbij. De hoeveelheden aangewende meststoffen, de kern van het gebruiksnormenstelsel, liggen daarmee vast. Maar het is raadzaam om te kijken of er dit jaar nog aanvullende acties noodzakelijk zijn.

Dier-

Lees meer

Vrijstellingsregeling zoogkoeien

23 september 2021 | Agro

Zoogkoeien vallen niet onder het stelsel van fosfaatrechten. Voor vrouwelijk jongvee van zoogkoeien, dat bestemd is om een kalf te krijgen, moet men echter wel over fosfaatrechten beschikken. Deze rechten zijn ook nodig voor stierkalveren tot 1 jaar, die

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief