Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei

6 mei 2021 | Agro

Landbouwers kunnen vanaf 31 mei a.s. zogenoemde advies- en cursusvouchers (kennisbonnen) aanvragen bij RVO.nl voor gratis advies ten aanzien van kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap.

Adviesvoucher

Er kan een adviesvoucher ter waarde van

Lees meer

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

29 april 2021 | Agro

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen. Het is dan wel belangrijk dat dit tijdig wordt aangevraagd.

Fosfaatreparatie en -differentiatie

Wanneer men gebruik wil maken van hogere fosfaatgebruiksnormen

Lees meer

Graasdierpremie

22 april 2021 | Agro

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden

De

Lees meer

Baangerelateerde investeringskorting

22 april 2021 | Agro

Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe tijdelijke afdrachtvermindering voor de loonheffing ingevoerd: de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze afdrachtvermindering kan toegepast worden als men inhoudingsplichtig is, in

Lees meer

Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist

15 april 2021 | Agro

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs in een zaak waarbij een varkenshouder een omgevingsvergunning aanvroeg voor een nieuwe zeugenstal dat de emissiefactoren voor luchtwassystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) in zijn algemeenheid

Lees meer

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

15 april 2021 | Agro

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrokken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een

Lees meer

Voorkom vervallen betalingsrechten

1 april 2021 | Agro

Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten wanneer een landbouwer twee opeenvolgende jaren over meer betalingsrechten beschikt dan hij opgeeft aan subsidiabele hectares. Daarbij vervallen eerst de niet verhuurde rechten in eigendom en pas daarna eventueel

Lees meer

Registratie antibioticagebruik geiten vanaf 1 april

1 april 2021 | Agro

Vanaf 1 april 2021 moeten geitenhouders met 25 of meer dieren voor de fokkerij of productie van melk of vlees, het gebruik van antibiotica registreren in een databank en een bedrijfsbehandel- en bedrijfsgezondheidsplan laten opstellen.

Databanken

Twee

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief