Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Consultatie afschaffing geborgde zetels waterschap

17 september 2020 | Agro

AgrariËrs, burgers en organisaties kunnen hun visie geven op het wetsvoorstel om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen. De overheid houdt een internetconsultatie, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het voorstel. Op de website van het

Lees meer

Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden

17 september 2020 | Agro

De oogstwerkzaamheden zijn weer begonnen. De politie zal ook dit jaar tijdens deze periode controleren op de verkeersveiligheid bij deelname van landbouwvoertuigen aan het verkeer. Belangrijke aandachtspunten zijn een goede verlichting, het afdekken van

Lees meer

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

10 september 2020 | Agro

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Daarbij is het belangrijk de termijnen goed in de gaten te houden.

Mogelijkheden

Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te

Lees meer

Maatregelen bij dierziekten

10 september 2020 | Agro

Hoewel er op dit moment geen uitbraak van een dierziekte aan de orde is, is het raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er wel een uitbraak plaatsvindt. Bij een uitbraak krijgen veehouders in Nederland eerst gedurende drie dagen te

Lees meer

Verbod nertsenhouderij vanaf maart 2021

3 september 2020 | Agro

Het kabinet heeft besloten het houden van nertsen vanaf maart 2021 te verbieden. Reden hiervoor is dat er op diverse nertsenbedrijven (tot op heden 42) infecties met SARS-CoV-2 zijn aangetoond. Het kabinet acht het van belang om verspreiding van het virus

Lees meer

Nieuw beleid NVWA bij overtredingen

3 september 2020 | Agro

Het specifieke interventiebeleid van de NVWA voor de aandachtsgebieden dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, identificatie en registratie van dieren (I&R) en gewasbeschermingsmiddelen en biociden is herzien. In het interventiebeleid staat hoe zij handelt

Lees meer

Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

27 augustus 2020 | Agro

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat

Lees meer

Leg afspraken goed vast bij verhuur mestopslag

27 augustus 2020 | Agro

Bij verhuur van mestopslag is het belangrijk de afspraken goed vast te leggen en u ervan te verzekeren dat de aan te voeren mest ook weer wordt afgevoerd. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechter.

Een landbouwer sprak begin februari 2015 met

Lees meer

Wijziging vervoer mest vanaf 2021

20 augustus 2020 | Agro

Alle mesttransporten tussen bedrijven moeten vanaf 1 januari 2021 digitaal geregistreerd worden. Het papieren vervoersbewijs komt te vervallen. Het nieuwe systeem moet de fraudedruk bij mesttransporten verminderen. De aanpak van de mestfraude was een

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief