Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

12 maart 2020 | Arbeidsrecht

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Op dat moment vervalt ook het opzegverbod wegens ziekte en kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Bij

Lees meer

Ketenregeling arbeidsrecht van toepassing

5 maart 2020 | Arbeidsrecht

De ketenregeling bepaalt dat wanneer meer dan drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten of elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor meer dan drie jaar, er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Er is

Lees meer

Beëindiging ouder slapend dienstverband

27 februari 2020 | Arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief in beginsel verplicht aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. Die verplichting is ingevoerd met de Wet werk en zekerheid. Met ingang van

Lees meer

Onderzoek naar concurrentiebeding

20 februari 2020 | Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar de werking van het concurrentiebeding. In dat onderzoek zal worden gekeken naar de mogelijkheid om extra voorwaarden te verbinden aan het

Lees meer

Ontslag tijdens proeftijd

20 februari 2020 | Arbeidsrecht

Wanneer in een arbeidsovereenkomst een proeftijd is bedongen, geldt dat zowel de werkgever als de werknemer bevoegd is de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zolang de proeftijd nog niet is verstreken. De in het Burgerlijk Wetboek

Lees meer

Niet meewerken aan re-integratie

13 februari 2020 | Arbeidsrecht

Een arbeidsongeschikte werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Doet de werknemer dat niet, dan kan dat een grond opleveren voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter moet een verzoek tot ontbinding van de

Lees meer

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

13 februari 2020 | Arbeidsrecht

Inzet van een procedure voor de kantonrechter was of tussen twee partijen een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen. De vermeende werkgever was een bedrijf dat zich bezighield met werving, selectie en detachering van personeel. Voor een opdrachtgever

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief