Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Kamervragen overdracht kleine pensioenen

26 september 2019 | Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Een pensioenuitvoerder heeft na beëindiging van de deelneming onder voorwaarden recht op automatische waardeoverdracht van

Lees meer

Meld je aan voor Hendriksen Actueel 2019 deel 2!

17 september 2019 | Algemeen

!!HENDRIKSEN ACTUEEL OP 24 SEPTEMBER IS VOL!! Daarom organiseren wij op dinsdag 15 oktober een tweede bijeenkomst van Hendriksen Actueel. Met fiscale actualiteiten en een interactieve toelichting op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Graag nodigen wij je uit om je te informeren over deze twee belangrijke onderwerpen: Wet Arbeidsmarkt in Balans Fiscale ontwikkelingen na […]

Lees meer

Meld je aan voor Hendriksen Actueel 2019!

9 september 2019 | Algemeen

!! HENDRIKSEN ACTUEEL OP 24 SEPTEMBER IS VOL, MELD JE HIERONDER AAN VOOR HENDRIKSEN ACTUEEL OP 15 OKTOBER!! Op 15 oktober is de tweede editie van Hendriksen Actueel. Met fiscale actualiteiten en een interactieve toelichting op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Graag nodigen wij je uit om je te informeren over deze twee belangrijke […]

Lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

5 september 2019 | Arbeidsrecht

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn werkgever en werknemer verplicht om te werken aan

Lees meer

Ontbinding ondanks ziekte

5 september 2019 | Arbeidsrecht

Het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de wettelijke regeling rondom de arbeidsovereenkomst. Zo bevat het BW een opsomming van de gronden waarop een werkgever een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan baseren. Ook bevat het BW een aantal

Lees meer

Ontslag statutair bestuurder

5 september 2019 | Arbeidsrecht

In de zogenaamde 15 april-arresten van de Hoge Raad uit 2005 is beslist dat een vennootschappelijk ontslagbesluit in beginsel ook het einde van de arbeidsrechtelijke verhouding betekent. Er doet zich een uitzondering op deze regel voor als een wettelijk

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief