Het laatste nieuws


Blijf op de hoogte over ontwikkelingen op financieel en fiscaal vlak: bekijk hier onze wekelijkse nieuws-updates. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je actie ondernemen na het lezen van een bericht? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hendriksen nieuws

Belastingplan 2024

21 september 2023 | Belastingplan

Hoewel het kabinet demissionair is en het Belastingplan dus beleidsarm, is het totale pakket aan wetsvoorstellen omvangrijker dan ooit tevoren. Het pakket Belastingplan 2024 bestaat uit niet minder dan 15 wetsvoorstellen, met een breed palet aan

Lees meer

Giftenaftrek vennootschapsbelasting

21 september 2023 | Belastingplan

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting is een uitzondering op de niet-aftrekbaarheid van uitgaven die worden gedaan vanuit aandeelhoudersmotieven. Dergelijke uitgaven zijn belast bij de aanmerkelijkbelanghouder. Het kabinet past de regeling voor

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen

21 september 2023 | Belastingplan

Het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting wijzigt marginaal van 36,93 naar 36,97%. Dit tarief geldt tot een inkomen in box 1 van € 75.624. Het tarief in de tweede schijf blijft 49,5%. De algemene heffingskorting stijgt van

Lees meer

Minimumkapitaalregel vennootschapsbelasting

21 september 2023 | Belastingplan

De minimumkapitaalregel in de vennootschapsbelasting is een specifieke renteaftrekbeperking voor banken en verzekeraars, die is ingevoerd per 1 januari 2020. Voorgesteld wordt nu de minimumkapitaalregel zodanig aan te passen dat rentelasten op schulden

Lees meer

Aanpassingen box 3

21 september 2023 | Belastingplan

Twee vermogensbestanddelen in box 3, die nu onder de categorie overige bezittingen vallen met het bijbehorende hoge forfaitaire rendement, worden alsnog overgebracht naar de categorie banktegoeden. Het gaat om het aandeel in de reserves van een vereniging

Lees meer

Wijzigingen autobelastingen

21 september 2023 | Belastingplan

De bpm is een belasting ter zake van de inschrijving van een auto in Nederland. De bpm voor een personenauto is opgebouwd uit een vast en een variabel deel, dat afhankelijk is van de CO2-uitstoot van de personenauto. In verband met de subsidie op de

Lees meer

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

21 september 2023 | Belastingplan

De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Op basis van deze vrijstelling kan een werkgever aan werknemers een vergoeding toekennen voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkkilometers, zonder dat de werknemer

Lees meer

Overige fiscale maatregelen 2024

21 september 2023 | Belastingplan

De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld. Het wetsvoorstel bevat de volgende wijzigingen:

reparatie lucratief belangregeling naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad;
voorkomen aftrekbeperking in

Lees meer

Afschrijvingsbeperking gebouwen

21 september 2023 | Belastingplan

Ondernemers en resultaatgenieters kunnen alleen afschrijven op een gebouw als de boekwaarde daarvan hoger is dan de bodemwaarde. De bodemwaarde voor gebouwen, die ter beschikking worden gesteld aan derden, is gelijk aan de WOZ-waarde. Voor gebouwen in

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.