Vendor loan aanvragen


Wanneer jij je bedrijf verkoopt heeft de koper de mogelijkheid om een vendor loan aan te vragen. Hoe gaat dit precies in zijn werk en kan je altijd een vendor loan aanvragen? We leggen het je allemaal uit.

ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Wanneer kan ik een vendor loan aanvragen?

De koper kan bij het kopen van een bedrijf een uitstel van betaling aanvragen, oftewel, een vendor loan aanvragen. De overnameprijs die is overeengekomen tussen beide partijen wordt door de kopende partij op termijn betaald. De uitstel van betaling wordt als een lening opgenomen in het koopcontract.

Waarom een vendor loan aanvragen?

Het kan zijn dat de verkopende partij het voor de kopende partij makkelijker wil maken om de onderneming over te nemen. Mocht je de kopende partij kennen of goed vertrouwen dan is het mogelijk om als verkoper het op die manier makkelijker te maken voor de koper om de onderneming te betalen.

In de meeste gevallen is het echter zo dat de kopende partij een vendor loan aanvraagt. Het kan dan zo zijn dat de bank vindt dat de koper te weinig eigen middelen kan inbrengen om de totale lening te krijgen. Ook kan een vendor loan worden aangevraagd om na de koop te kunnen rekenen op de medewerking van de verkoper. De koper gaat er dan vanuit dat de verkoper zich meer zal inspannen om de overdracht vlot te laten verlopen.

Voordelen vendor loan

  • Vergemakkelijkt de koper om een onderneming te financieren
  • Het geeft een signaal af van vertrouwen tussen verkoper en koper.
  • Het is een manier om de overnameprijs te optimaliseren. Je kunt bijvoorbeeld een hogere interest vragen dan de bank doet voor de lening van de koper.

Nadelen vender loan

  • Als een vendor loan wordt gebruikt als een manier om de financiering rond te krijgen, loopt de verkoper mogelijk risico.
  • Gaat het slechter met je bedrijf na de overname? Dan loop je risico, want de koper zal dividenden uit het bedrijf gebruiken om financiële verplichtingen na te komen.

Het overeenkomen van een vendor loan kan lastig, omdat je het goed contractueel moet vastleggen en je goed moet nagaan of je de kopende partij kunt vertrouwen. Het hebben van een adviseur kan hierbij van essentieel belang zijn. Wordt de vendor loan niet goed vastgelegd dan kan dit flink wat problemen opleveren en in de papieren lopen.

Wil je daarom advies over het wel of niet aangaan van een vendor loan? Neem dan contact op met onze overname-specialist, Cor-Jan Verkerk. Hieronder zie je zijn contact gegevens.

RENDEMENTSSCAN AANVRAGEN

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.