Corona Liveblog vanaf september 2020


Dagelijks de belangrijkste ontwikkelingen voor jou als ondernemer op een rij over het coronavirus. Gestart in september 2020. Benieuwd naar eerdere berichten? Bekijk dan het vorige Corona Liveblog

22/12/2020

Eenmalige voorraadvergoeding op komst

Ondernemers in de non-foodsector met ingekochte voorraden die na de lockdown
(19 januari 2021) niet meer kunnen worden verkocht, krijgen een eenmalige voorraadvergoeding. De regeling is nog in de maak, maar het wordt naar verwachting een aanvullende tegemoetkoming vergelijkbaar met de eenmalige steun voor de horecaondernemers.


22/12/2020

De opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Je cliënten in de horeca komen ook in aanmerking voor een aanvulling op de TVL: de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag). Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van hun omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kunnen horecaondernemers de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden die zij door de verplichte sluiting niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen die zij hebben gedaan om in de winter te kunnen voldoen aan de RIVM-regels. Denk bijvoorbeeld aan het overkappen van terrassen. De HVA-opslag hoeft niet apart te worden aangevraagd. De opslag wordt namelijk ambtshalve verleend. Het is nog niet duidelijk hoe de verandering van het TVL-subsidiepercentage invloed heeft op de HVA-opslag. Dit wordt nog uitgewerkt en later bekendgemaakt.


11/12/2020

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit betekent dat je als ondernemer tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling kunt aanvragen. Heb je eerder dit jaar uitstel van betaling aangevraagd en verlenging gekregen dan geldt het uitstel automatisch tot 1 april 2021.

LEES MEER


11/12/2020

Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW)

De eerder aangekondigde versoberingen voor NOW 3 per 1 januari 2021 zijn van tafel. De vergoedingspercentages van de NOW blijven gelijk aan het laatste kwartaal van 2020 net als de omzetdrempels. De NOW gaat vanaf januari t/m maart 2021 dus niet terug van 80% naar 70%, maar blijft een vergoeding van 80% van de loonsom.

LEES MEER


11/12/2020

Evenementenbranchemodule TVL

Binnen de TVL is de ‘evenementenbranchemodule’ gecreëerd. De basis van de TVL is om het omzetverlies vast te stellen op basis van het verschil met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Veel ondernemers in de evenementenbranche zijn afhankelijk van het evenementenseizoen (Q2 en Q3).

LEES MEER


11/12/2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De TVL zal niet worden afgebouwd in het eerste kwartaal van 2021. In de oorspronkelijke afbouw werd vanaf 1 januari 2021 uitgegaan van een minimaal omzetverlies van 40% om in aanmerking te komen voor de TVL. In de herijkte afbouw wordt voor het eerste kwartaal van 2021 uitgegaan van hetzelfde percentage als in het vierde kwartaal van 2020, dus 30%.

LEES MEER


11/12/2020

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo)

Eind september jl. is de invoering van de beperkte vermogenstoets uitgesteld tot 1 april 2021. De Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen t.o.v. Tozo 2. Per 1 januari 2021 ondersteunt het kabinet daarnaast waar nodig zelfstandig ondernemers om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.


Extra financiële steun voor de horeca

29/10/2020

Extra financiële steun voor de horeca

Ondernemers met eet- en drinkgelegenheden incl. nachtclubs en kantine-exploitanten die een TVL-aanvraag succesvol indienen, maken aanspraak op deze extra subsidie. Het gaat dan om horeca ondernemingen met de volgende SBI- codes: 56.10.1 (restaurants), 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.), 56.29 (kantines en contractcatering) en 56.3 (cafés). SBI staat voor Standaard BedrijfsIndeling. Je krijgt deze wanneer je je inschrijft bij de KvK, de code is gekoppeld aan de economische activiteit van de onderneming.

De regeling is een uitkering bovenop de bestaande regelingen als NOW (de compensatie voor de loonkosten) en TVL (de compensatie voor de vaste lasten). De uitkering bedraagt 2,75% van de gemiste omzet. Het kabinet gaat ervan uit dat het gemiddelde bedrag € 2.500 per horeca onderneming zal bedragen. Voor deze regeling is € 40 miljoen gereserveerd.

Het kabinet werkt nog aan de exacte uitwerking van de subsidie. Het is de bedoeling om deze snel en eenvoudig beschikbaar te kunnen stellen. Daarom wordt er gewerkt aan een automatische extra uitkering bij de TVL subsidie.

Als jij in aanmerking komt voor deze eenmalige vergoeding dan moet je ervoor zorgen dat je een juiste TVL-aanvraag indient via RVO.nl. De TVL voor het vierde kwartaal 2020 kan naar verwachting medio november worden ingediend.


29/10/2020

Extra financiële steun voor de evenementenbranche

Voor het vierde kwartaal komt de overheid de evenementenbranche die geen recht zouden hebben op de TVL extra tegemoet. Hoewel de exacte voorwaarden nog worden uitgewerkt, is er ook bij een lage omzet recht op de TVL als:

  • De onderneming ook voor de TVL voor het tijdvak juni tot en met september 2020 in aanmerking kwam;
  • De SBI-code van de onderneming is aangeduid als evenement-gerelateerd;
  • De onderneming kan aantonen dat tenminste 1 festival of evenement heeft georganiseerd óf voor haar omzet voor minimaal 70% afhankelijk is van leveringen aan festivals of evenementen.

De tegemoetkoming voor deze ondernemingen wordt gebaseerd op de hoogte van de TVL voor het tijdvak juni tot en met september 2020. De aanvraag voor de TVL kan naar verwachting medio november worden gedaan.


29/10/2020

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) vanaf 1 oktober

De TVL-regeling compenseert vanaf 1 oktober 2020 maximaal € 90.000 per drie maanden. Hoofdregel is dat tenminste sprake is van omzetverlies van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De voorwaarde dat maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed, blijft ongewijzigd evenals de voorwaarde dat je als bedrijf per drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten moet hebben.


17/9/2020

De-minimisverklaring bij Tegemoetkoming Binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij

Bij de aanvraag voor de tegemoetkoming binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij moet een zogenoemde ‘de-minimisverklaring’ worden meegestuurd. Een de-minimisverklaring heeft alles te maken met het verbod op staatssteun. Overheden mogen geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor concurrentievervalsing op de Europese markt.

LEES MEER


17/9/2020

Start aanvraagtermijn tegemoetkoming amateursportorganisaties uitgesteld

De start voor de aanvraag van de eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 3.500 voor amateursportorganisaties is uitgesteld van 1 september 2020 naar 8 september 2020. Amateursportorganisaties krijgen de tegemoetkoming voor doorlopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheeklasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen.

LEES MEER


17/9/2020

Niet inloggen op Skypezitting komt voor risico werkgever

Een werknemer spant een zaak aan tegen haar werkgever, waarna de rechter vanwege de coronamaatregelen een zitting via Skype plant. Eén dag voor de zitting geeft de werkgever aan de rechtbank te kennen niet over een Skypeverbinding te kunnen beschikken. Daarop wordt de zitting uitgesteld. De rechtbank zoekt per e-mail verschillende malen contact met de werkgever. De werkgever ontvangt deze berichten. Eén dag voor de nieuwe zittingsdatum bericht de werkgever echter opnieuw geen Skypeverbinding te kunnen maken. De zitting gaat nu door. Er was namelijk ook een specifiek telefoonnummer opgegeven, waarmee de werkgever kon deelnemen aan de zitting. De rechtbank behandelt de zaak als die waarbij gedaagde niet is verschenen en wijst de vorderingen toe.


17/9/2020

Nieuwe steunmaatregel voor binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij

Er komt een nieuwe eenmalige tegemoetkoming voor binnenvissers en de kleinschalige kustvisserij. De tegemoetkoming is bedoeld voor binnenvissers die in de periode
16 maart 2020 en 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 1.000 hebben geleden en voor de kleinschalige kustvissers die in die periode ten minste een omzetverlies van
€ 1.500 hebben geleden.

LEES MEER


17/9/2020

Vaststellingsperiode tegemoetkomingen agrarische sector verlengd

Deze steunmaatregel is goedgekeurd door de Europese Commissie maar inmiddels op onderdelen gewijzigd en verduidelijkt. Vorig week is bekendgemaakt dat de vaststellingsperiode voor deze tegemoetkomingen is verlengd tot en met 31 oktober 2020.

LEES MEER


17/9/2020

Tozo met 9 maanden verlengd

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021. Nieuw is dat er per 1 oktober 2020 in Tozo 3.0 een aanvullende beperkte vermogenstoets wordt ingevoerd.

LEES MEER


17/9/2020

TVL met 9 maanden verlengd

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De belastingvrije tegemoetkoming wordt verhoogd van € 50.000 per bedrijf per vier maanden naar € 90.000 per bedrijf per drie maanden. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt de regeling ook geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

LEES MEER


17/9/2020

NOW verlengd met 9 maanden

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan dat de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden wordt verlengd. De steun aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

LEES MEER


17/9/2020

Ook andere fiscale coronamaatregelen verlengd

Andere eerder getroffen maatregelen die worden verlengd tot en met 31 december 2020 zijn:
• de goedkeuringen m.b.t. de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, waarbij tevens de huidige termijn van maximaal zes maanden betaalpauze wordt verlengd tot maximaal twaalf maanden;
• de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen
• de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
• het btw-nultarief voor mondkapjes
• het uitstel voor de administratieve verplichtingen bij nieuwe werknemers
• de versoepeling van de onbelaste kostenvergoeding.


17/9/2020

Nieuwe goedkeuring reisaftrek

Er is naast de verlenging van bestaande maatregelen ook een nieuwe maatregel getroffen. Dit betreft een goedkeuring voor de reisaftrek voor woon-werkverkeer in het openbaar vervoer. Omdat veel werknemers zoveel mogelijk thuis moeten werken, hebben ze minder recht op reisaftrek, terwijl de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Daarom wordt goedgekeurd dat de reisaftrek in de aangifte inkomstenbelasting 2020 mag worden toegepast alsof de werknemer zijn reispatroon van voor de corona-crisis heeft voortgezet. Voorwaarde daarbij is dat de reiskosten ongewijzigd zijn.


17/9/2020

Belastinguitstel verlengd tot eind 2020 – daarna betalingsregeling

De bestaande mogelijkheid tot uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 oktober 2020 wordt verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers weer aan al hun belastingverplichtingen voldoen. Dat betekent dat ondernemers weer tijdig hun belasting moeten gaan betalen over de tijdvakken van het vierde kwartaal 2020, van december 2020 en van de 13e vierwekenperiode 2020.

LEES MEER


Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.