Het laatste nieuws


Blijf op de hoogte over ontwikkelingen op financieel en fiscaal vlak: bekijk hier onze wekelijkse nieuws-updates. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je actie ondernemen na het lezen van een bericht? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Hendriksen nieuws

Onderzaai vanggewas bij maïs

25 mei 2023 | Agro

Als gevolg van de natte weersomstandigheden is dit jaar op veel bedrijven de maïs laat gezaaid. Daardoor is de kans groot dat het gewas op een later moment kan worden geoogst. Dit terwijl op zand- en lössgrond voor 1 oktober een vanggewas

Lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

25 mei 2023 | Arbeidsrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een beschikking van de kantonrechter, waarbij een arbeidsovereenkomst is ontbonden, vernietigd en de arbeidsovereenkomst hersteld. Volgens het hof ontbreekt een voldragen grond voor ontbinding. De kantonrechter heeft de

Lees meer

Uniform wettelijk minimumuurloon

17 mei 2023 | Arbeidsrecht

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2023 het initiatiefwetsvoorstel ter invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon aanvaard. De ministerraad is op 26 april 2023 akkoord gegaan met het voordragen van het wetsvoorstel voor bekrachtiging door de

Lees meer

Gelijke kansen bij werving en selectie

17 mei 2023 | Arbeidsrecht

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat moet zorgen voor gelijke kansen bij werving en selectie. Het wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Arbeidsomstandighedenwet en in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Lees meer

Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed

11 mei 2023 | Agro

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels twee Nederlandse regelingen van in totaal zo’n € 1,47 miljard goedgekeurd om de stikstofdepositie in natuurbeschermingsgebieden te verminderen. De maatregelen dragen bij tot de

Lees meer

Geen proefplaatsing maar arbeidsovereenkomst

11 mei 2023 | Arbeidsrecht

De ketenregeling houdt in dat aan een werknemer maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. Een vierde arbeidsovereenkomst binnen de keten geldt voor onbepaalde tijd. De keten wordt onderbroken door tussen

Lees meer

Kamerbrief gerichte ondersteuning in 2024

4 mei 2023 | Algemeen

Het op Prinsjesdag 2022 voorgestelde generieke pakket koopkrachtmaatregelen geldt alleen voor 2023. Voor een deel van de huishoudens zal het einde van de koopkrachtmaatregelen per 2024 leiden tot financiËle problemen. Waar nodig wil het kabinet kwetsbare

Lees meer

Gebruikelijk loon lager vastgesteld

20 april 2023 | Lonen

Wie werkzaamheden verricht voor een bv waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, dient daarvoor een gebruikelijk loon te ontvangen. In 2018 bedroeg het gebruikelijke loon een bedrag van ten minste € 45.000 tenzij aannemelijk is dat in soortgelijke

Lees meer

Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave

20 april 2023 | Agro

De minister van LNV heeft besloten om de periode voor het indienen van de Gecombineerde opgave eenmalig met één maand te verlengen. De aanvraagperiode sluit daarmee op 15 juni 2023. Het invullen van Gecombineerde opgave vraagt dit jaar veel

Lees meer

Billijke vergoeding voor ontslagen werknemer

13 april 2023 | Arbeidsrecht

Op verzoek van een werkgever heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens een verstoorde arbeidsverhouding ontbonden. De werkgever is veroordeeld tot betaling van de wettelijke transitievergoeding. Het verzoek van de werknemer om

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.