Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Meld je nu aan voor pachtgrond in Overijssel – 2023

9 augustus 2022 | Agro

Provincie Overijssel heeft binnen haar grenzen een groot aantal landbouwpercelen in eigendom. Als agrariËr kun je in aanmerking komen om deze percelen te pachten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Meld u zich dan aan via de onderstaande methode.

Lees meer

Loonsanctie terecht ingetrokken

4 augustus 2022 | Lonen

In de Wet WIA is bepaald dat het UWV het tijdvak, waarover de werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen, met 52 weken kan verlengen als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Het UWV beoordeelt

Lees meer

Ontslag op staande voet

28 juli 2022 | Arbeidsrecht

De werkgever heeft de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst van een werknemer onverwijld op te zeggen wegens een dringende reden. Die reden moet onverwijld aan de werknemer worden meegedeeld. Als dringende reden worden beschouwd omstandigheden die tot

Lees meer

Loonheffing verschuldigd over tekengeld

21 juli 2022 | Lonen

Uit vaste jurisprudentie volgt dat tekengeld, dat wordt betaald bij de ondertekening van een arbeidscontract, loon vormt in de zin van de Wet LB 1964. Op grond van de Wet IB 2001 geldt dit ook voor het loon dat een buitenlands belastingplichtige ontvangt

Lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

21 juli 2022 | Arbeidsrecht

In een procedure voor de Centrale Raad van Beroep was in geschil of het UWV bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van een werkgever verplicht is om een verzekeringsarts in te schakelen. Daarnaast was in geschil of, door geen

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief