Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Terugvordering uitkering Tozo 1

3 december 2020 | Corona update

Volgens de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is iemand zelfstandige als hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan de werkzaamheden voor zijn bedrijf of zelfstandig beroep. Op grond van de Tozo kan algemene bijstand

Lees meer

Thuiswerken is nieuwe norm

25 november 2020 | Lonen

Door het coronavirus konden veel werknemers vanaf maart 2020 niet meer fysiek naar hun werk toe en werden ze gedwongen om thuis te werken. Veel bedrijven konden daardoor niet voldoen aan de 60%-regel. Het kabinet besloot daarom dat de Belastingdienst zich in 2020 soepel zou opstellen naar werkgevers die vanwege de coronamaatregelen de reis-verplichting niet […]

Lees meer

Uitbetaling directe betalingen 2020

19 november 2020 | Agro

De directe betalingen GLB bestaan uit de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie. RVO.nl start vanaf 1 december met het versturen van de beslissingen op de aanvragen basis- en vergroeningsbetaling en de

Lees meer

Aanspraak op indexatie pensioen prijsgegeven

19 november 2020 | Lonen

Aanspraken op pensioen behoren niet tot het loon voor de loonbelasting als de pensioenregeling voldoet aan de in de wet gestelde normeringen en beperkingen. Als een aanspraak op pensioen wordt prijsgegeven, wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit een

Lees meer

Vernietiging ontslag op staande voet

5 november 2020 | Arbeidsrecht

Een op staande voet ontslagen werknemer diende bij de kantonrechter een verzoek tot vernietiging van het ontslag in. In reactie daarop diende de werkgever een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst in voor het geval het ontslag op staande voet

Lees meer

Uitleg vaststellingsovereenkomst

29 oktober 2020 | Arbeidsrecht

Na de afloop van het dienstverband tussen een werkgever en een werknemer sloten zij een vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst werd gesloten ter beËindiging van een geschil over onder meer door de werknemer gewerkte en niet uitbetaalde overuren. De

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief