Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen

26 januari 2023 | Agro

De derogatiebeschikking en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid schrijven de aanleg van bufferstroken langs sloten voor. Verder is in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP) een maatregel opgenomen die de teelt van een vanggewas na het

Lees meer

Geen recht op WW

26 januari 2023 | Lonen

De Werkloosheidswet (WW) omschrijft een werknemer als de natuurlijke persoon, die jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in een privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Een werknemer in de zin van de WW heeft bij werkloosheid

Lees meer

Vanggewas laten staan tot 1 maart

12 januari 2023 | Agro

Eén van de ecoactiviteiten in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de activiteit ‘groenbedekking’. Bij deze activiteit moeten de percelen van 1 januari tot 1 maart zichtbaar bedekt worden gehouden door de vanggewassen van het voorgaande

Lees meer

Wijziging fiscale behandeling optierechten

5 januari 2023 | Lonen

De wettelijke regeling van de behandeling van optierechten op aandelen in de loonbelasting is per 1 januari 2023 gewijzigd.

Volgens de oude regeling werden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij werden uitgeoefend, dus op

Lees meer

Verplichte CO2-registratie mobiliteit

5 januari 2023 | Algemeen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat werkgevers met 100 werknemers of meer een norm opgelegd krijgen om hun zakelijke en woon-werkverkeer schoner te maken. In plaats van een individuele norm komt er een collectief plafond met als doel een besparing

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.