Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19 mei 2022 | Arbeidsrecht

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en

Lees meer

Toepassing doorbetaaldloonregeling

12 mei 2022 | Lonen

De Wet op de loonbelasting kent met de doorbetaaldloonregeling een bijzondere regeling. De regeling komt erop neer dat een inhoudingsplichtige wordt geacht niet alleen het door hem verschuldigde loon van een werknemer te verstrekken, maar ook het loon dat

Lees meer

Stijgende rentes op leningen

10 mei 2022 | Kantoornieuws

De laatste weken lopen rentes op leningen sterk op. Waar de rente op de Nederlandse tienjarige staatslening begin dit jaar nog circa 0% was, is deze inmiddels opgelopen naar 1,27%. Hetzelfde patroon is ook zichtbaar in de Verenigde Staten. Daar bedroeg

Lees meer

Schending wederindiensttredingsverplichting

5 mei 2022 | Arbeidsrecht

Een werknemer in vaste dienst geniet ontslagbescherming. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden beËindigd als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief