Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

24 juni 2021 | Inkomstenbelasting

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning, zoals

Lees meer

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

24 juni 2021 | MKB

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast.

Algemene

Lees meer

Eisen aan medepacht of indeplaatsstelling

24 juni 2021 | Agro

Als de pachter zijn werkzaamheden in het agrarisch bedrijf gaat afbouwen en in toenemende mate overlaat aan bijvoorbeeld zijn kind of kleinkind, kan de pachter daardoor in de problemen komen met zijn verpachter. Op de pachter rust namelijk de verplichting

Lees meer

Beloning meewerkende kinderen

24 juni 2021 | Agro

Voor kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders bestaat een vereenvoudigde regeling om hun hiervoor te belonen, de zogenaamde Kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Het loon is aftrekbaar van de belastbare winst en leidt binnen bepaalde grenzen

Lees meer

Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten

17 juni 2021 | Agro

Er bestaat rechtspraak over wie en onder welke voorwaarden aanspraak kan maken op fosfaatrechten bij het einde van de pacht. Maar hoe zit dit bij de ammoniakrechten?

In een zaak voor de pachtkamer van de rechtbank had de verpachter om ontbinding van de

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief