Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus 2019 | Loonbelasting

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

er bestaat een gezagsverhouding

Lees meer

Ritten naar golfclub deels privé

3 april 2019 | Loonbelasting

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers met de

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

7 februari 2019 | Loonbelasting

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang van

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting

4 januari 2019 | Loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd.
Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage van de

Lees meer

Belastingdeel heffingskortingen

13 december 2018 | Loonbelasting

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. Iedereen,

Lees meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto

16 augustus 2018 | Loonbelasting

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. Dat betekent dat er een bijtelling bij het inkomen moet plaatsvinden, tenzij blijkt

Lees meer

Jeugd-LIV

12 juli 2018 | Loonbelasting

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen;
de werknemer was op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief