Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Afvloeiingsregeling bij reorganisatie

28 november 2019 | Lonen

Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die voorziet in een reeks van uitkeringen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van de pensioen- of AOW-uitkering of ter aanvulling van het pensioen. Uitkeringen uit een

Lees meer

Genietingstijdstip loon

7 november 2019 | Loonbelasting

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden.

De vraag in een procedure was of de dga van een bv het hem toekomende loon had

Lees meer

Leasefiets; voor zowel werkgever als werknemer een top deal

28 oktober 2019 | Algemeen

Vanaf 2020 is het onder verbeterde/duidelijke voorwaarden mogelijk om als werkgever een fiets ter beschikking te stellen aan de werknemer. De fiets blijft hiermee wel eigendom van werkgever. Marko Wiggers vertelt meer over de lease fiets en hoe zowel werkgevers als werknemers hiervan kunnen profiteren. Klik op de button hieronder en lees er meer over. […]

Lees meer

Genietingsmoment nabetaling salaris

24 oktober 2019 | Lonen

Inkomsten worden in fiscaal opzicht genoten wanneer zij vorderbaar en inbaar zijn. Inkomsten zijn vorderbaar wanneer er een recht op dadelijke betaling bestaat, dat wil zeggen dat het betreffende bedrag met succes in een procedure kan worden gevorderd. Om

Lees meer

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus 2019 | Loonbelasting

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

er bestaat een gezagsverhouding

Lees meer

Kamervragen youngtimerregeling

4 juli 2019 | Lonen

Voor auto’s van de zaak, die ouder zijn dan 15 jaar, geldt een afwijkende bijtellingsregeling. De bijtelling bedraagt 35% van de waarde in het economische verkeer en is dus niet gebaseerd op de oorspronkelijke catalogusprijs van de auto. Deze

Lees meer

Ritten naar golfclub deels privé

3 april 2019 | Loonbelasting

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers met de

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

7 februari 2019 | Loonbelasting

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang van

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief