Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Uitkering reisverzekering werkgever

13 februari 2020 | Lonen

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om onder voorwaarden of na tijdsverloop uitkeringen te ontvangen. Als de aanspraak belast wordt, is de uitkering belastingvrij. Niet alle aanspraken die uit de

Lees meer

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

6 februari 2020 | Loonbelasting

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het doen

Lees meer

Belastingheffing verzilvering optierechten

30 januari 2020 | Lonen

Het verstrekken van optierechten op aandelen aan werknemers leidt tot belastingheffing bij de werknemer. De wijze van belastingheffing is door de jaren heen gewijzigd. Tegenwoordig wordt niet de waarde van het optierecht belast, maar alleen hetgeen de

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020 | Lonen

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2020

3 januari 2020 | Loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto
Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een

Lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

12 december 2019 | Loonbelasting

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag gebruiken.

Lees meer

Afvloeiingsregeling bij reorganisatie

28 november 2019 | Lonen

Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die voorziet in een reeks van uitkeringen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van de pensioen- of AOW-uitkering of ter aanvulling van het pensioen. Uitkeringen uit een

Lees meer

Genietingstijdstip loon

7 november 2019 | Loonbelasting

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden.

De vraag in een procedure was of de dga van een bv het hem toekomende loon had

Lees meer

Leasefiets; voor zowel werkgever als werknemer een top deal

28 oktober 2019 | Algemeen

Vanaf 2020 is het onder verbeterde/duidelijke voorwaarden mogelijk om als werkgever een fiets ter beschikking te stellen aan de werknemer. De fiets blijft hiermee wel eigendom van werkgever. Marko Wiggers vertelt meer over de lease fiets en hoe zowel werkgevers als werknemers hiervan kunnen profiteren. Klik op de button hieronder en lees er meer over. […]

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief