Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Evaluatie Wet werk en zekerheid

9 juli 2020 | Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) laten evalueren. Deze wet is vanaf 2015 gefaseerd in werking getreden. De uitkomsten van dat onderzoek heeft hij naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is

Lees meer

Legalisering PAS-melding voor 14 augustus aanmelden

9 juli 2020 | Agro

Meer dan 3.300 bedrijven hebben een melding gedaan onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze meldingen zijn in mei 2019 nietig verklaard door de Raad van State. Dat betekent dat deze bedrijven alsnog vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet

Lees meer

Betalingsrechten en niet-landbouwactiviteiten

9 juli 2020 | Agro

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen worden aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal.Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrokken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een

Lees meer

NOW-2 kan worden aangevraagd

7 juli 2020 | Corona update

Het kabinet heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die geconfronteerd worden

Lees meer

Kamervragen NOW

2 juli 2020 | Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen beantwoord over de toepassing van de NOW-regeling voor ondernemers die van rechtsvorm zijn gewijzigd, een overname hebben gedaan of een nieuw bedrijf zijn gestart in de eerste drie maanden

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief