Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Mededeling verrekening door Belastingdienst

22 juli 2021 | Formeel recht

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen aan belastingen en heffingen te verrekenen. De ontvanger doet mededeling van verrekening aan de

Lees meer

Voortgang TONK

15 juli 2021 | Corona update

De minister van SZW heeft een de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). In het kader van de verlenging van het steun- en herstelpakket is ook de TONK verlengd tot 1

Lees meer

Aandachtspunten EA-vanggewassen

15 juli 2021 | Agro

Vanggewassen kunnen gebruikt worden om te voldoen aan de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied (EA)’. Daarbij moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Algemene voorwaarden

Voor EA-vanggewassen gelden de volgende algemene

Lees meer

Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start

15 juli 2021 | Agro

De minister van LNV heeft vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw aangekondigd. Met dit programma wil zij agrarische ondernemers stimuleren versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering.

Lees meer

Steunmaatregel varend erfgoed

15 juli 2021 | Corona update

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het behoud van het varend erfgoed, de zogenaamde bruine vloot. De regeling is een aanvulling op de TVL en betreft de voor de bruine vloot onvermijdbare

Lees meer

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15 juli 2021 | MKB

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief