Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Inschrijving UBO-register voor 27 maart 2022

21 oktober 2021 | Agro

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben, de zogenaamde UBO’s, in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als doel het tegengaan van

Lees meer

Verhoging aanvangsleeftijd AOW

14 oktober 2021 | Lonen

Een volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW wordt in 50 verzekerde jaren opgebouwd. Bij de oorspronkelijke pensioenleeftijd van 65 jaar ving de verzekering aan op 15-jarige leeftijd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd is ook de aanvangsleeftijd

Lees meer

Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

14 oktober 2021 | Lonen

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen gelijk worden behandeld als een echtpaar, daarmee gelijkgestelden of samenwonenden die nog iets extra

Lees meer

Ontbinding op verzoek werknemer

14 oktober 2021 | Arbeidsrecht

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden die van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. De kantonrechter

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief