Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17 januari 2019 | Agro

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een brief

Lees meer

Alternatieven verplichte drukregistratie spuitmachines

17 januari 2019 | Agro

Per 1 januari 2019 is een drukregistratievoorziening op spuitmachines verplicht. Er bestond echter discussie of een drukregistratievoorziening voor alle spuitapparatuur noodzakelijk is of in bepaalde gevallen onredelijk kan zijn. De verplichting riep

Lees meer

Aanmelding stikstofdifferentiatie

17 januari 2019 | Agro

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moet men zelf of via een

Lees meer

Een bijzondere week voor onze marketing medewerkster Lonne Dijkhuis

14 januari 2019 | Algemeen

Afgelopen week was een bijzondere week voor Lonne, onze marketing en communicatie medewerkster. Sinds afgelopen september is zij in dienst bij Hendriksen en was toen nog bezig met het afronden van haar masterscriptie. Hier heeft ze naast de uren die zij bij Hendriksen maakte hard voor gewerkt.  Vorige week woensdag heeft ze haar scriptie met […]

Lees meer

Vrijstellingen pachtersvoordeel vervallen

10 januari 2019 | Agro

Een pachtersvoordeel ontstaat wanneer een pachter de door hem op zakelijke basis gepachte landbouwgrond in eigendom verkrijgt voor een prijs beneden de waarde die daaraan in vrij opleverbare staat is toe te kennen. Het voordeel bestaat uit het verschil

Lees meer

Hoofdlijnen saneringsregeling varkenshouderij

10 januari 2019 | Agro

Medio 2018 is er een Hoofdlijnenakkoord gesloten met betrekking tot een sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Het onderdeel sanering is inmiddels verder uitgewerkt.
In een kamerbrief schrijft de minister van LNV dat de uitgangspunten en

Lees meer

Winst bij verkoop grond belast

10 januari 2019 | Inkomstenbelasting

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Daartoe wordt gerekend het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief