Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Businessclub Carnavalsvereniging de Turftrappers op bezoek bij Hendriksen Accountants en Adviseurs

20 mei 2019 | Algemeen

Donderdagavond heeft de Businessclub van Carnavalsvereniging De Turftrappers met ruim 40 leden een bedrijfsbezoek gebracht aan haar Supersponsor Hendriksen Accountants en Adviseurs in Tubbergen. Daniël van Broeck, kantoorleider van de vestiging Tubbergen, heeft aan de businessleden een presentatie verzorgd op welke wijze de adviseurs van dit familiebedrijf met 120 medewerkers hun klanten kunnen helpen op […]

Lees meer

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

15 mei 2019 | Agro

Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.000 aan een projectontwikkelaar, die hierop na drie jaar woningbouw wilde realiseren. Tot deze tijd mocht de melkveehouder de grond blijven

Lees meer

Check uw bemestingsplan

15 mei 2019 | Agro

Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is. Wijzigingen moeten officieel binnen zeven dagen in het plan doorgevoerd worden. Het gaat dan vooral om wijzigingen in het bouwplan, in de

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15 mei 2019 | Arbeidsrecht

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden opgenomen

Lees meer

Aftrek dieetkosten

15 mei 2019 | Inkomstenbelasting

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen,

Lees meer

Graasdierpremie en kortstondig verplaatsen dieren

8 mei 2019 | Agro

De graasdierpremie is bedoeld voor schapen en vrouwelijk vleesvee die grazen op niet-subsidiabele grond (bijv. heide, duinen, kwelders en stadsparken). Vanaf dit jaar geldt de voorwaarde dat de dieren tussen 15 mei en 15 oktober ononderbroken extensief

Lees meer

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

8 mei 2019 | Agro

Het concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is gepubliceerd en ligt gedurende de maand mei ter inzage. De definitieve regeling wordt naar verwachting in juni bekendgemaakt. De openstelling van de regeling zal naar verwachting per

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

8 mei 2019 | Successiewet

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De erflater

Lees meer

Herman Eerdman 12,5 jaar in dienst

3 mei 2019 | Algemeen

Afgelopen week was Herman Eerdman 12,5 jaar in dienst bij Hendriksen. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  Herman is werkzaam op onze salarisafdeling op onze vestiging in Almelo. Hij heeft van Hendriksen een mooie bos bloemen en een cheque gekregen als waardering voor zijn inzet de afgelopen jaren. Van zijn collega’s heeft […]

Lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

2 mei 2019 | Arbeidsrecht

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling.
De kantonrechter ontbond de

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief