Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24 september 2020 | Lonen

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast moeten de werkgever en een zieke

Lees meer

Verleasen stikstofruimte

24 september 2020 | Agro

Verschillende provincies maken het verleasen van stikstofruimte mogelijk. Het verleasen biedt onder andere veehouders de kans ongebruikte stikstofruimte tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan projecten die een tijdelijke depositie hebben van maximaal

Lees meer

Inschrijving UBO-register

24 september 2020 | Agro

Als gevolg van Europese regels zijn veel ondernemingen verplicht hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben (zogenaamde UBO’s) in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Dit register heeft als doel het tegengaan van

Lees meer

Wijziging I&R-regelgeving geiten

24 september 2020 | Agro

De I&R-regelgeving voor melkgeitenhouderijen wordt per 1 november gewijzigd. De termijn waarbinnen geboren geiten moeten worden geïdentificeerd en geregistreerd wordt fors aangescherpt en er moeten meer gegevens worden geregistreerd.

Lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

17 september 2020 | Belastingplan

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal maatregelen voor de korte termijn genomen. De maatregelen

Lees meer

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17 september 2020 | Belastingplan

Fiscale coronareserve (COVID-19)

De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 een dergelijke reserve te vormen wordt nu wettelijk

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief