Liquiditeitsbegroting; vooraf inzicht in je toekomstige bankstand

Heeft de uitbraak van het Coronavirus op jou als ondernemer ook veel impact gehad? Waar je voorheen handen te kort kwam, zijn werkzaamheden uitgesteld of stopgezet. Welke gevolgen heeft het voor de liquiditeitspositie en heb jij dit inzichtelijk in een liquiditeitsbegroting? Er komen veel vragen bij jou op zoals: “Welke impact heeft een verslechterde liquiditeitspositie op de korte en lange termijn.” En “Wat gebeurt er als vanaf 2021 de omzet verder daalt?” Is het dan mogelijk om geplande investeringen door te laten gaan, zijn rekeningen dan nog te betalen en hoeveel omzet heb ik nodig voor het betalen van alle rekeningen? Inzicht in je maandelijkse cashflow door middel van een liquiditeitsbegroting is van essentieel belang voor het beantwoorden van deze vragen. Ondernemen is vooruitkijken!


ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle verwachte ontvangsten en betalingen in een bepaalde periode. De ontvangsten hebben bijvoorbeeld betrekking op de geleverde diensten of verkochte producten. De betalingen zijn bijvoorbeeld salarissen van personeel, inkopen of huur bedrijfspand. Met een liquiditeitsbegroting kijk je of je in de toekomst voldoende ontvangsten genereert om daarmee de betalingen te voldoen. Oftewel, je berekent de toekomstige bankstanden per maand/kwartaal.

Liquiditeitsbegroting: investering met of zonder financiering?

Ben jij van plan om een nieuwe loods te bouwen, de winkel te renoveren of het machinepark uit te breiden? Oftewel, jij gaat een investeringsbegroting opstellen? Dan is de vervolgvraag: “In hoeverre ben jij in staat om de investeringen zelf te betalen binnen de toekomstige cashflow (liquiditeitspositie) van je onderneming?”. Om hier inzage in te krijgen is het maken van een liquiditeitsbegroting essentieel. Op basis hiervan bepaal jij of er behoefte is aan financiering. Mocht er een financieringsbehoefte zijn, dan vraagt de geldverstrekker (bank of crowdfunding platform) meestal naar een liquiditeitsbegroting/prognosecijfers als voorwaarde om jou een lening te verstrekken. Vervolgens wordt er o.a. door de geldverstrekker gekeken of jij in staat bent om de financiering af te lossen binnen de looptijd. Oftewel, wat voor gevolgen hebben de aflossingen en rentebetalingen op de toekomstige bankstanden?  Een liquiditeitsbegroting geeft overzicht en is dan ook erg belangrijk voor zowel de ondernemer als geldverstrekker.

Liquiditeitsbegroting: professioneel debiteurenbeheer en snellere betalingen

Binnen Hendriksen wordt er gewerkt met Visionplanner (Cloud en Standalone). Hiermee kunnen wij verschillende scenario’s naast elkaar presenteren om jou meer inzicht te geven in de geldstromen van jouw bedrijf. Met deze verschillende prognoses merk je veranderingen snel op, bijvoorbeeld wat gebeurt er als de gemiddelde betaaltermijn van je klanten met tien dagen toeneemt en wat voor gevolgen heeft dit voor de toekomstige maandelijkse bankstanden? Wat gebeurt er als je Payt aanschaft die zorgt voor snellere betalingen en automatisering van het debiteurenbeheer? Door verschillende scenario’s naast elkaar te zetten, maak je goede (financiële) afwegingen en onderbouwde keuzes.

Hoe maak ik financiële keuzes; waar wil ik naartoe werken?

Wil jij een totaalplaatje van jouw financiële positie nu en in de toekomst? Maak dan een financieel plan. Een liquiditeitsbegroting is een onderdeel hiervan en wordt door de meeste ondernemers opgesteld bij de start van een bedrijf. Hieronder staat een korte opsomming van de onderdelen van een financieel plan:

Aandachtspunten en tips bij het maken van een liquiditeitsbegroting

  • Sommige betalingen zijn periodiek en niet uit te stellen. Denk hierbij aan de uitbetaling van het loon van je werknemers;
  • Hoelang duurt het gemiddeld voordat een klant jouw factuur betaald? Houd dus rekening met betaaltermijnen van je klanten;
  • Denk ook aan vakanties: als jouw bedrijf in de vakantieperiode dichtgaat, dan heb je in die periode geen opdrachten en dus geen inkomsten;
  • Waar een exploitatiebegroting juist bedragen exclusief btw opneemt, zijn de bedragen bij een liquiditeitsbegroting juist inclusief btw.

Meer informatie over het opstellen van een financieel plan of een liquiditeitsbegroting?

Voor vragen of meer informatie zijn wij te bereiken op telefoonnummer of 0546 – 62 99 00 of mail naar c.j.verkerk@hendriksen.nl of r.knol@hendriksen.nl

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Manager Corporate Finance

R. (Roland) Knol AA

Kantoorleider / Accountant

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.