Liquiditeitsbegroting

Heeft de uitbraak van het coronavirus op jouw als ondernemer ook veel impact gehad de afgelopen maanden? Waar je voorheen handen te kort kwam, en je genoeg werk had, is dit per direct stil gelegd. Wat betekende dit voor jouw liquiditeitspositie? Heb je hier inzicht in, of heb je geen idee? En wat is de impact hiervan op de korte en lange termijn? En wat gebeurt er als vanaf 2021 de omzet halveert? Is het dan mogelijk om geplande investeringen door te laten gaan? Zijn rekeningen nog te betalen? En weet jij welke omzet je minimaal moet halen om je rekeningen te betalen? Inzicht in je maandelijkse cashflow door middel van een liquiditeitsbegroting van essentieel belang om deze vragen te beantwoorden. Want ondernemen is vooruitkijken en een proactieve houding aannemen zodat je niet achter de feiten aanloopt. 


ADVIESGESPREK AANVRAGEN

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van alle verwachte ontvangsten en betalingen in een bepaalde periode. De ontvangsten hebben bijvoorbeeld betrekking op de geleverde diensten of verkochte producten. De betalingen zijn bijvoorbeeld salarissen van personeel, inkopen of huur bedrijfspand. Met een liquiditeitsbegroting kijk je of je in de toekomst voldoende ontvangsten genereert om daarmee de betalingen te voldoen. Oftewel, je berekent de toekomstige bankstanden per maand/kwartaal.

Liquiditeitsbegroting: investering met of zonder financiering?

Ben je van plan om een nieuwe bedrijfsauto aan te schaffen? Een nieuwe loods te bouwen? De winkel te renoveren? Je machinepark uit te breiden? Oftewel, je bent een investeringsbegroting aan het opstellen? Dan is de vervolgvraag: “In hoeverre je in staat bent om de investeringen zelf te betalen binnen de toekomstige cashflow (liquiditeitspositie) van je onderneming?”. Om hier inzage in te krijgen is het maken van een liquiditeitsbegroting essentieel. Op basis hiervan bepaal je of je niet toch een lening nodig hebt bij een bank. Mocht dat het geval zijn, dan vragen zij vaak naar een liquiditeitsbegroting/prognosecijfers als voorwaarde om jou een lening te verstrekken. Vervolgens is het belangrijk om te weten of je in staat bent om de leningen af te lossen binnen een bepaalde looptijd. Met andere woorden, wat voor gevolgen hebben de aflossingen en rentebetalingen op de toekomstige bankstanden? Dit maakt een liquiditeitsbegroting dan ook erg belangrijk, op basis van ingaande en uitgaande geldstromen krijg je per maand inzicht in het beschikbare werkkapitaal.

Liquiditeitsbegroting: goede debiteurenbewaking en tijdige facturatie

Binnen onze organisatie werken wij met Visionplanner (Cloud en Standalone). Hiermee presenteren we verschillende scenario’s in één overzicht naast elkaar om jou meer inzicht te geven in je geldstromen. Met dit overzicht merk je veranderingen snel op en reageer je proactief, want wat als de gemiddelde betaaltermijn van je klanten met tien dagen toeneemt? Wat voor gevolgen heeft dit voor de toekomstige maandelijkse bankstanden? Wat gebeurt er als je vervolgens twee werknemers in dienst neemt die zorgen voor tijdige facturatie en een goede debiteurenbewaking? Uiteraard nemen de personeelskosten toe, echter is het de verwachting dat de gemiddelde betaaltermijn van de debiteuren afneemt. Door de verschillende scenario’s vanuit de liquiditeitsbegroting onder elkaar te zetten in één overzicht maak je goede (financiële) afwegingen en onderbouwde keuzes.

Hoe maak ik financiële keuzes over waar ik naar toe wil werken?

Wil je een totaalplaatje van jouw financiële positie nu en in de toekomst? Maak dan een financieel plan. Een liquiditeitsbegroting is een onderdeel hiervan en dit plan wordt door de meeste ondernemers al opgesteld bij het starten van hun bedrijf. Hieronder een korte opsomming van de onderdelen van een financieel plan:

  • Investeringsbegroting;
  • Financieringsbegroting;

Aandachtspunten en tips bij het maken van een liquiditeitsbegroting

  • Sommige betalingen zijn periodiek en niet uit te stellen. Denk hierbij aan belastingen, verzekeringen, telefoonkosten en de uitbetaling van het loon van je werknemers;
  • Hoelang duurt het gemiddeld voordat een klant jouw factuur betaald? Houd dus rekening met betaaltermijnen van je klanten;
  • Denk ook aan vakanties: als jouw bedrijf in de vakantieperiode dichtgaat, dan heb je in die periode geen opdrachten en dus geen inkomsten;
  • Waar een exploitatiebegroting juist bedragen exclusief btw opneemt, zijn de bedragen bij een liquiditeitsbegroting juist inclusief btw.

Meer informatie over het opstellen van een financieel plan of een liquiditeitsbegroting?

Bij vragen of voor meer informatie neem contact op met je adviseur, mail je vraag naar onze collega’s Roland Knol AA via r.knol@hendriksen.nl, Cor Jan Verkerk RAB via c.j.verkerk@hendriksen.nl of bel 0564 – 62 99 00.

R. (Roland) Knol AA

Adviseur MKB

C.J. (Cor Jan) Verkerk RAB

Adviseur Corporate Finance

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief