Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen

Hendriksen nieuws

Behandelschema Belastingplan 2019

11 oktober 2018 | Belastingplan

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden ingetrokken. Aan de Tweede Kamer

Lees meer

Vrijstellingen EA-vanggewassen in 2018

11 oktober 2018 | Agro

De Europese Commissie heeft medio september goedkeuringen verleend voor het afwijken van de voorwaarden voor het telen van EA-vanggewassen in verband met de droogte. De minister van LNV heeft nu aangegeven van de goedkeuringen gebruik te zullen maken.

Lees meer

Pas op met overdrachten fosfaatrechten vleesvee

11 oktober 2018 | Agro

De toekenning van fosfaatrechten aan vleesveehouders wordt opnieuw beoordeeld door RVO.nl. Veel vleesveehouders hebben hierover al bericht ontvangen. Bij aan- en verkoop van aan vleesveehouders toegekende rechten is het voor zowel de koper als verkoper

Lees meer

Jachtkosten niet zakelijk

11 oktober 2018 | Ondernemingswinst

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat bepaalde uitgaven zakelijk zijn, dan komen zij niet

Lees meer

Vergoeding voor onterechte I&R-blokkade

4 oktober 2018 | Agro

De minister van LNV schrijft in een Kamerbrief dat 337 melkveebedrijven een claim kunnen indienen vanwege een onterechte I&R-blokkade. Het gaat om bedrijven die in het kader van de beoordeling van hun blokkadedossier aanvullend bewijsmateriaal hebben

Lees meer

Subsidieregeling voor vleeskalverenhouders opengesteld

4 oktober 2018 | Agro

Op 1 oktober is een subsidieregeling opengesteld voor vleeskalverenhouders, die willen investeren in een welzijnsvriendelijke stalvloer of in ammoniakreducerende stalsystemen. De regeling sluit op 30 oktober.
AanvragenAanvragen moeten digitaal ingediend

Lees meer

Kleindochter geen pleegkind van oma

4 oktober 2018 | Inkomstenbelasting

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Volgens de AKW is een pleegkind het kind (van een ander) dat als eigen kind

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet

27 september 2018 | Arbeidsrecht

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer bestreed het gegeven ontslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de werkgever terecht zwaar tilt aan een juiste registratie

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief