Het laatste nieuws


Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Hendriksen nieuws

Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven

9 maart 2023 | Agro

De subsidiemodule behoud graslandareaal heeft als doel het behoud van grasland en voorziet in een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie en wordt

Lees meer

Beantwoording Kamervragen box 3

9 maart 2023 | Inkomstenbelasting

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de staatssecretaris van FinanciËn naar aanleiding van een oproep van het Register Belastingadviseurs om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing.

De staatssecretaris is van mening dat het geboden rechtsherstel

Lees meer

Onze facturen zien er iets anders uit

7 maart 2023 | Kantoornieuws

Omdat wij zijn overgestapt naar een nieuw facturatiesysteem, veranderen er een aantal dingen aan onze facturen. Allereerst zal de factuur er iets anders uitzien dan je gewend bent. Ook wijzigt de timing van de facturen. Het kan zijn dat je daardoor de

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

2 maart 2023 | MKB

De kleineondernemersregeling (KOR) is toegankelijk voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn of hier een vaste inrichting hebben. De KOR is een vrijstelling van btw voor ondernemers die een omzet van € 20.000 niet overschrijden. Kleine

Lees meer

Aanvragen TEK kan per 21 maart

2 maart 2023 | MKB

Het ministerie van EZK heeft bekendgemaakt dat mkb-ondernemingen die daarvoor in aanmerking komen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) kunnen aanvragen. De TEK-regeling is een tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten in de periode van

Lees meer

Wetsvoorstel vereenvoudiging huurtoeslag

2 maart 2023 | Lonen

In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is afgesproken om de toeslagen op termijn af te schaffen. Een stap in die richting is een hervorming en vereenvoudiging van de huurtoeslag. Bij de Tweede Kamer is nu een wetsvoorstel ingediend dat de

Lees meer

Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april

2 maart 2023 | Agro

Bedrijven met minimaal 80% grasland kunnen dit jaar in de periode van 2 maart tot en met 7 april derogatie aanvragen. De verhoogde gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen bedraagt maximaal 240 kg stikstof per hectare per jaar, met uitzondering van het

Lees meer

Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond

2 maart 2023 | Agro

Alle bedrijven met landbouwgrond zijn vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan op te stellen. Dit vloeit voort uit de derogatiebeschikking.

Landbouwers waren al verplicht de in een kalenderjaar geteelde gewassen en de aan het begin en het eind van het

Lees meer

Internetconsultatie fiscale regelingen

2 maart 2023 | Algemeen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een internetconsultatie geopend over fiscale regelingen. Het kabinet heeft het voornemen om voorstellen te doen om fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Er

Lees meer

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.